Att arbeta i Episerver

Riktlinjer för startsidan

Startsidan är i första hand skyltfönstret för 1177 Vårdguidens innehåll och tjänster. Bilden i huvudpuffen på startsidan ska kännas varm och harmonisk och den ska stärka varumärket 1177 Vårdguiden. Startsidan ska upplevas aktuell och relevant.

Målgruppen för startsidan är invånare, inte vårdpersonal.

Till toppen av sidan