Att arbeta i Episerver

Redigera en befintlig artikel

Här kan du läsa hur du redigerar en befintlig artikel på 1177.se. Du kan antingen redigera direkt när sidan har På sidan-läget, eller i blocken när sidan har Alla egenskaper-läget.

Välj denna symbol för att få På sidan-läget
Välj denna symbol för att få Alla egenskaper-läget

Du kan välja om du vill göra ändringarna när texten har inställningen På sidan, eller Alla egenskaper.

I På sidan-läget ser du hur texten ser ut utåt. Du kan ha På sidan-läget även om artikeln inte har publicerats.

Alla egenskaper-läget är det redigerarläge när du ser textens flikar och olika block. 

Till toppen av sidan