Att arbeta i Episerver

Projekt – att publicera en reviderad text

Arbeta med funktionen Projekt när du reviderar. Då kan du göra ändringar i texten utan att det syns utåt.

Projekt finns längst ner på vänster sida. Denna vy och text visas om du inte har valt något projekt.

Du kan använda projekt för att publicera många ändringar samtidigt. Det kan vara ändringar i flera block i samma artikel, eller en ändring i flera artiklar. Texten i projektet påverkas inte heller om den publicerade texten ändras.

Ett förslag är att ha ett projekt för varje artikel du reviderar. Du kan ha flera projekt igång samtidigt.

Funktionen Projekt finns längst ner till vänster, under Epiträdet.

 

Här kan du se en film om hur du arbetar i projekt. Informationen nedan är densamma som i filmen.

Till toppen av sidan