Att arbeta i Episerver

Planeringsfliken: riktlinjer och instruktioner

Planeringsfliken innehåller information om hur vi arbetat med artikeln och när den ska revideras nästa gång. Ju tydligare du fyller i planeringsfliken desto lättare blir det för den redaktör som ska arbeta med texten nästa gång.

Till toppen av sidan