ATT ARBETA I EPISERVER

Logga in i Episerver med SITHS-kort

Du kan behöva ett så kallat SITHS-kort för att logga in i Episerver. Det är din chef eller lokala HSA-administratör som ser till att du får ett SITHS-kort och pinkod, samt att du har rätt behörighet.

Du behöver ha SITHS-kort för att logga in i epi för Rikshandboken, Vårdhandboken och Rådgivningsstödet webb.

Gör så här för att logga in

Stoppa in kortet i datorns kortläsare. Det är viktigt att du stoppar in kortet innan du öppnar webbläsaren.

Öppna en webbläsare och gå till inloggningsadressen för Episerver. Då visas en dialogruta. Dialogrutan ser olika ut, beroende på vilken webbläsare du använder.

Chrome och Edge fungerar bäst

Använd helst webbläsarna Chrome eller Edge när du loggar in. Webbläsarna Firefox och Safari fungerar inte. Du kan inte heller logga in på en mobil eller en läsplatta.

Om det inte fungerar

Stäng ner webbläsaren

Pröva att stänga webbläsaren och ta ut SITHS-kortet om du inte kan logga in. Sätt sedan in kortet i datorn innan du öppnar webbläsaren igen.

Kontrollera din behörighet

Kontakta din lokala HSA-administratör eller din chef för att kontrollera att du har rätt behörighet i HSA.

Till toppen av sidan