Att arbeta i Episerver

Fokusruta: riktlinjer och instruktioner

En fokusruta kan användas när du vill förtydliga viktig information i huvudtexten. Innehållet ska vara kort och ha ett enda fokus.

Tänk på det här när du använder en fokusruta:

  • En fokusruta ska ha ett enda fokus.
  • Håll texten kort. Ju längre texten är desto mer svårläst blir den i en liten fokusruta.
  • En ruta uppfattas som en bild, det vill säga den drar blicken till sig. Det kan göra att läsaren uppfattar rutan som det mest viktiga i texten, beroende på var den ligger.
  • Välj rätt ikon för fokusrutan: varning, information eller ingen alls, se exemplen nedan.
Till toppen av sidan