Att arbeta i Episerver

Dölj en artikel från sök

Vi kan vilja dölja en artikel från vårt eget sök på 1177.se eller från Google. Det görs på två helt olika sätt. Exempel på artiklar som ska döljas är de här artiklarna på Riktlinjer och material.

När vi vill dölja en artikel för sök är det vanligast att vi vill dölja den från båda typerna av sök. Då behöver du alltså göra båda sakerna nedan.

Till toppen av sidan