Att arbeta i Episerver

Beskrivning av olika block

En artikelsida är uppbyggd av olika block. De som oftast används är kapitelblock och bildblock. Men du kan även behöva använda till exempel block för att skapa en pufflista. Här beskrivs hur du fyller i fälten på de olika blocken.

Till toppen av sidan