Covid-19

وق ت ملاقا ت در یک بخش واکسیناسیو ن در ویسترنورلند رزرو کنی د

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - dariThe content concerns Västernorrland

حالا شما کھ ۱۶ سال یا بالاتر سن دارید می توانید قرار ملاقات واکسیناسیون علیھ کووید- ۱۹ رزرو کنید. در لیست زیر بخشھای واکسیناسیون در ولایت را ببینید. در بخشی کھ بھتر برای تان مساعد است قرار ملاقات بدون داشتن شنا سھ الکترونیکی رزرو کنید.

بخش واکسیناسیون

اینطور زمان واکسیناسیون رزور کنید

از طریق صفحات واکسیناسیون بھ صورت دیجیتالی

شما می توانید یک قرار ملاقات برای دوز 1 خودتان (و یا با کمک یکی از اقارب یا دوستان) با انتخاب بخش
رزرو کنید. شما نیاز Vaccinationsenheter خود را از طریق لینک تحت عنوان بخشھای واکسیناسیون
بھ شناسھ الکترونیکی ندارید اما با کلیک بر روی لینک صفحھ بخش واکسیناسیون و سپس بر روی معلومات
رزرو کلیک کنید.

Mitt Vaccin""برنامھ "واکسن من

کھ در آن برنامھ ھا قرار دارند دانلود iOS شما ھمچنین می توانید برنامھ "واکسن من" را برای آندروید یا آیفون
کنید. شما با شناسھ الکترونیکی وارد سیستم می شوید تا رزرو خود را مدیریت کنید. برای استفاده از برنامھ
الزامات زیر در تلفون مبایل شما اعمال می شود کھ از آن استفاده کنید: ،”Mitt vaccin”

 • آندروید 9 یا جدید تر آن.
 • یا جدید تر آن. iOS 13

هنگامی که خود تان رزرو می کنید

 1. شما ھدف از بازدید را مشخص می کنید، انتخاب ویژه ای برای کسانی کھ 16 تا 17 سال سن دارند وجود دارد .
 2. اگر زیر ۱۸ سال سن دارید، باید نشان دھد کھ آیا موافقت سرپرست را دارید یا نھ. شما این کار را در زمینھ "نوع بازدید" انجام می دھید.
 3. سیستم رزرو شماره تامین اجتماعی شما را می خواند و شما فقط در صورتی می توانید قرار ملاقات ایجاد
  کنید کھ سن درستی داشتھ باشد.
 4. زمان های موجود قابل دسترس به انواع مختلف واکسن بستگی دارد. اگر نمی توانید قرار ملاقاتی پیدا کنید، ممکن است به این دلیل باشد که زمان ها به طور موقت تمام شده اند یا نمی توانید در بخشی که انتخاب کرده اید واکسینه کنید زیرا واکسن را که باید انجام دهید در دسترس نیست. سپس سعی کنید بخش واکسیناسیون دیگر را انتخاب کنید. این کار را با  انتخاب یک تاریخ دیگر در صفحه رزرو انجام دهید، در صفحه بخش واکسیناسیون خواهید دید که آیا می شود در روز دیگر رزرو کرد یا خیر.

از طریق تلفن

راید, شما "Mitt vaccin"" اگر شما مشکل رزرو دیجیتالی از طریق صفحات رزرو و یا برنامھ "واکسن من
برای رزرو خود را تماس بگیرید. تماس با Västernorrlandمی توانید با کمک تلفنی منطقھ ویسترنورلند
0611-804 00 روز هفته (دوشنبه تا جمعه) از 08:00 تا 18:00

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید، باید موافقت والدین یا سرپرست دیگر را داشتھ باشید، یا متخصصان بھداشت و
درمان تصمیم می گیرد کھ می توانید خودتان موافقت دھید تان واکسن شوید. ھنگام رزرو قرار ملاقات تان شما
باید نشان دھید کھ موافقت والدین را دارید. ارزیابی توسط کارکنان در بخش واکسیناسیون انجام می شود.

شما می توانید فرمی را پر کنید کھ توسط والدین یا سرپرست دیگر امضا شود تا بھ واکسیناسیون موافقت بدھد.
فرم را چاپ کنید و بھ واکسیناسیون بیاورید.

(pdf) فرم موافقت برای کسانی کھ زیر 18 سال اند

اگر سرپرستان نمی توانند بیایند، کارت شناسایی را بھ اتاق واکسیناسیون بیاورید.

که تاسو د سویډن ټولنیز امنیت شمیره نلرئ یا د بیک اپ شمیره ولرئ

 

که تاسو د سویډن ټولنیز امنیت شمیره نلرئ یا اضافي شمیره ولرئ ، نو تاسو نشئ کولی د   1177.se باندې د بکینګ پائ له لارې ځان د کوویډ - 19 پر وړاندې د واکسین کولو لپاره ناستې ثبت کړئ.

بیا تاسو باید د دې په ځای د تلیفون ملاتړ ته زنګ ووهئ ترڅو خپل د واکسین وخت ، د تلیفون شمیره:   0611 - 80400 د پرانستلو ساعتونه: دوشنبه-جمعه00  . 18-08.00   ، شنبه او یکشنبه 16.00 -10.00 .تاسو کولی شئ دلته نور معلومات ومومئ:

دوز 3 برای شما کھ 18 سالھ و کلان تر ھستید

دوز سوم (دوز تکمیلی) واکسین کووید-19 برای اشخاص 18 سال و کلانتر و گروپ ھای در معرض خطر تزریق
میشود. میتوان آن را ھمزمان با واکسین آنفولانزا دریافت کرد. بخش واکسیناسیون در مقابل آنفولانزا در
Västernorrland را ببینید
درباره گروپ ھای در معرض خطر: واکسیناسیون در مقابل آنفولانزا
نوت: دوز 3 حداقل پنج ماه پس از دوز دوم تزریق میشود، بنابراین قبل از آن واکسینھ نخواھید شد. مھم است کھ ھنگام
رزرو وقت ملاقات، این نکتھ را در نظر داشتھ باشید. لینک تمام یونت ھا و مراکز صحت/ مراکز مراقبت ھای صحی
را کھ در این صفحھ در ذیل بخش "یونت ھای واکسیناسیون" قابل انتخاب ھستند، خواھید یافت.
ھمچنان میتوانید از طریق تلیفون با اپراتورھای ما بھ تماس شوید: 0611-804 0

واکنش حساسیت

اگر در  گذشته واکنش حساسیت شدیدی داشتید، بنابراین مجبور شده اند به دنبال مراقبت های صحی عاجل بروید، قبل از رزرو زمان واکسیناسیون با مرکز صحی خود برای مشاوره تماس بگیرید. این کار برای اینست تا واکسن را با خاطر راحت دریافت کنید.

  اگر  مرکز   صحت و تداوی ارزیابی می کند که شما می توانید در جریان روال عادی واکسین شود، خودتان یک قرار ملاقات رزرو کنید و در اعلامیه صحی به این سوال پاسخ دهید که واکنش حساست شدیدی داشته اید «پاسخ منفی» بدهید. اگر مرکز صحت و تداوی ارزیابی کند که واکسیناسیون باید با نظارت انجام شود، مرکز صحی یک نسخه می نویسد  تا شما در یکی از شفاخانه های ولایت واکسین شوید. سپس شما برای واکسیناسیون فراخوانده می شود.

یک واکنش  حساسیت شدید معمولاً خیلی سریع بوجود می آید، در عرض ۳۰ دقیقه، پس از اینکه در معرض آنچه به آن حساسیت داريد.

واکنش ها طور مثال می تواند اینها باشد:

 • تنگی نفس
 • تهوع و استفراغ
 • تپش شدید
 • ضعف کردن

واکنش پس از آن به اندازه  ای شدید می باشد که شما به دنبال درمان در یک بخش عاجل و یا رفتن به طور مستقیم به مرکز
صحی خود مراجعه می کنید.

 

دواهای رقیق کننده خون

اگر از دواهای رقیق کننده خون استفاده می کنید ، اطلاعات مربوط به صفحه را ببیند " سوالات و جوابهای مربوط به واکسیناسیون کووید-۱۹" را در بخش "آیا می توانم واکسیناسیون کنم؟"

من دواهای رقیق کننده خون می خورم٬ در مورد من چه چیزی صدق می کند؟این امر در مورد کسانی که از دواهایی از این نوع استفاده می کنند صدق می کند:

 Waran, Warfarin, Eliquis, Pradaxa, Lixiana, Xarelto, Fragmin, Inohep  یا
 Heparin.اگر از انواع دیگر رقیق کننده های خون استفاده کنید، ممکن است بدون در نظر گرفتن زمانی که دوا می خورید واکسین شوید.

اگر از Waran یا  Warfarin استفاده می کنید:

 • اگر PK-INR پایدار است با فاصله کنترل طولانی تر از 4 هفته شما می توانید بدون کنترول خاص واکسین شوید.
 • اگر فاصله کنترول شما کمتر از چهار هفته است، شما باید تاریخ واکسیناسیون را به کلینیک عاجل اطلاع دهید تا میزان PK-INR را به همان شیوه معمول در هنگام برنامه ریزی برای روش های دیگر بررسی شود.
 • اگر از Waran یا Warfarin  یا سایر رقیق کننده های خون مانند مهارکننده های پلاکت (مانند آسپیرین، کلوپیدوگرل، تیکاگرلور) استفاده می کنید، تاریخ واکسیناسیون را به کلینیک عاجل برای بررسی میزان PK-INR به همان شیوه روال در هنگام برنامه ریزی برای روش های دیگر معلومات دهید.

اگر شما از Eliquis یا Pradaxa استفاده می کنید:

 • دوز صبحگاهی دواهای ضد رقیق کننده  را در روز واکسیناسیون استفاده نکنید و حداقل 2 ساعت پس از واکسیناسیون دوز عصر را استفاده کنید.

اگر شما Lixiana٬ Xarelto٬ Fragmin یا Inohep استفاده می کنید:

 • تابلیت / تزریق ضد انعقاد را 2 ساعت پس از واکسیناسیون مصرف کنید.

سایر رقیق کننده های خون

اگر از رقیق کننده های خون دیگری مانند مهارکننده پلاکت مانند آسپیرین، کلوپیدوگرل، تیکاگرلور استفاده کنید اما  در آن ترکیب از  Waran یا Warfarin  موجود نیست

 • تابلیت ها را طبق معمول بدون در نظر گرفتن زمان واکسیناسیون مصرف کنید.

چگونه زمان واکسیناسیون خود را لغو کنید

  اگر مریضی شدید دارید، قرار ملاقات خود را از طریق 1177.se یا از تلفنی 0611-804 00 استفاده کنید. هنگامی که شما بهبود یافته یافتید، یک قرار ملاقات جدید رزو کنید. هنگامی که شما به صورت دیجیتالی لغو کنید, شما یک پیام نوشتاری و یا اطلاع رسانی از طریق ایمیل تایید لغو خود را  دریافت خواهید کرد.

تلفون

اگر قادر  به   استفاده از سرویس الکترونیکی نیستید، می توانید با تلفون خدماتی منطقه ی ویسترنوردلند برای کمک به قرار ملاقات خود تماس بگیرید.

به 0611-804 00 زنگ بزنید

دوشنبه تا  جمعه 08.00-16.00،

بیشتر مردم صبح و بعد از ظهر با خدمات تلفنی  ما تماس می گیرند.  ممکن  است شما آسان تر تماس برقرار کنید٬ در صورت که شما در طول بعد از ظهر یا عصر برای رزرو قرار ملاقات زنگ بزنید. 

To the top of the page