Covid-19

معلومات در مورد واکسیناسیون در مقابل کووید- ۱۹ برای شما و کودک تان

Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år i Sörmland - dariThe content concerns Sörmland

در آینده نزدیک شما که ۱۲ ساله شده اید، میتوانید خود را در مقابل کووید- ۱۹ واکسین کنید. این واکسین، شما را از مریض شدن شدید حفظ نموده و همچنان خطر سرایت ویروس به دیگران را کاهش میدهد. حتی اگر شما در گذشته به مرض کووید- ۱۹ مصاب شده بودید یا انتی بادی دارید، باز هم به شما توصیه میشود که خود را واکسین کنید. واکسیناسیون در مقابل کووید- ۱۹ رایگان و داوطلبانه میباشد.

به این طریق شما خود را واکسین میکنید

تعداد زیاد مکاتب، واکسیناسیون را در طول ساعات درسی ارائه میکنند. معلومات بیشتر را از طرف مکتب بدست خواهید آورد.

اگر مکتب تان واکسیناسیون را ارائه نمیکند یا میخواهید خود را زودتر واکسین کنید، شما میتوانید به یکی از ساختمانهای منطقه سیورملاندRegion Sörmland  مراجعه نمائید. اگر میخواهید که خود را در اینجا واکسین کنید، باید یک فرد بزرگسال همرای تان باشد. این فرد باید یک سند هویت مورد اعتبار (کارت هویت یا پاسپورت) را با خود داشته باشد.

این ساختمانها در چهار شهر ذیل موقعیت دارند:

  • Eskilstuna – Kungsgatan 10 (Gallerian)
  • Katrineholm – Västgötagatan 16
  • Nyköping – Olof Palmes väg 1B (Träffen)
  • Strängnäs - Seminarievägen 10A

برای آمدن به این جاها شما مجبور نیستید که وقت را از قبل رزرو کنید

اوقات کار این جاها را میتوانید در1177.se/sormland/vaccin-barn-sormland  پیدا کنید

جاهای واکسیناسیون میتوانند در محلات بیشتر سازمان یابند. کسانی که هنوز ۱۲ ساله نشده اند باید تا زمانی که ۱۲ ساله نشده اند واکسین نشوند.

در1177.se/sormland/vaccin-barn-sormland  میتوانید خود را مطلع سازید.

دو فورمه ایکه شما باید در وقت واکسیناسیون با خود داشته باشید

در این نامه شما دو فورمه را بدست می آورید، شما باید این فورمه ها را با سرپرست/ والدین خود خانه پری نموده و در وقت رفتن به واکسیناسیون آنها را با خود بیاورید:

اگر شما مریض هستید یا خود را خوب احساس نمیکنید

اگر شما یک عفونت ادامه دار دارید، اگر شما تب یا سرماخوردگی دارید، شما باید منتظر بمانید تا صحتمند شوید و آن وقت میتوانید خود را واکسین کنید. اگر شما خود را در مقابل کدام چیز دیگر واکسین کرده اید، باید هفت روز صبر کنید و بعد از آن خود را در مقابل کووید-  ۱۹ واکسین کنید.

بعد از واکسیناسیون

این واکسین در دو دز یا مرحله به شما ترزیق میگردد. در وقت ترزیق دز اول برایتان گفته میشود که دز دوم چه وقت برایتان ترزیق خواهد شد. این میتواند بعد از دز آخر الی دو هفته را در بر بگیرد تا زمانی که بدن یک محافظه کامل را بوجود آورد.

To the top of the page