خود را در مقابل انفلونزا در اسکونه واکسین کنید

Vaccinera dig mot influensa i Skåne - dariThe content concerns Skåne

هر سال در خزان و زمستان، بیماری آنفلونزا بیماری به سویدن می آید. انفلونزا به سرعت بین افراد پخش می شود. برخی از افراد می توانند به شدت مریض شوند. بنابراین، هر ساله واکسین شدن انفلونزا خوب است.

انفلونزا توسط ویروس ها ایجاد می شود. به عنوان مثال انفلونزا می تواند باعث تب، سردردی و گلودردی شود.

در صورت واکسیناسیون می توانید انفلونزا را بهتر کنترل کنید. بسیاری ها اصلاً مریض نمی شوند. اگر با وجود واکسین به انفلونزا مبتلا شوید بیشتر مریض نمی شوید.

واکسین انفلونزا از مدت ها قبل وجود داشته و در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، واکسین بی خطر است.

اگر در معرض خطر جدی مریضی هستید واکسین بزنید

اکثر افراد به خوبی با انفلونزا کنار می آیند و نیازی به واکسیناسیون ندارند. 

بعضی افراد میتوانند شدیدأ مریض شوند. طور مثال اگر آنها یک مریضی دیگر را دارند. به همین دلیل آنها باید خود را هر سال واکسین کنند. در این صورت این واکسیناسیون رایگان میباشد.

اگر هر یک از این موارد مربوط به شما است واکسین بزنید:

 • شما شصت و پنج ساله یا بیشتر هستید.
 • بعد از هفته شانزدهم حامله گی هستید.
 • شما مریضی قلبی دارید. به عنوان مثال، نارسایی قلبی.
 • شما یک بیماری ریوی دارید. به عنوان مثال ، مریضی که او ال یا آسم شدید.
 • شما دیابت نوع 1 یا دیابت نوع 2 دارید.
 • شما نوعی مریضی دارید یا دوا دریافت می کنید که سیستم دفاعی بدن شما را بسیار ضعیف می کند.
 • شما به نارسایی مزمن گٌرده مبتلا هستید که باعث عملکرد بدتر گٌرده ها می شود.
 • شما نارسایی مزمن جگر دارید که عملکرد جگر شما را بدتر می کند.
 • شما به شدت اضافه وزن دارید.
 • شما یک مریضی عصبی عضلانی دارید که بر تنفس شما تأثیر می گذارد. یک مریضی عصبی - عضلانی باعث ضعیف شدن و عملکرد کمتر عضلات بدن می شود.
 • شما دارای چندین معلولیت می باشید.

اگر اطمینان ندارید از داکتر تان پرسان کنید

آیا مریضی دارید و نمی دانید در معرض خطر بیماری جدی انفلونزا هستید؟ در آنصورت از داکتر خود بپرسید.

برای محافظت از شخص دیگری واکسن بزنید

در برخی موارد، برای محافظت از شخص دیگر باید واکسین شوید.

به عنوان مثال، در این موارد:

 • شما با کسی زندگی می کنید که سیستم دفاعی بدن بسیار ضعیفی دارد.
 • شما از شخصی که دارای سیستم دفاعی بسیار ضعیف است مراقبت می کنید.

فیس واکسیناسیون برای شما ۱۵۰ کرون میباشد.

خود را در کلینیک واکسین کنید

سر از تاریخ ۹ نومبر خود را در کلینک خود واکسین کنید.

در بعضی کلینیک ها، شما باید وقت را رزرو کنید. به کلینک زنگ بزنید و بپرسید که کدام مقررات در آنجا اعتبار دارند.

کلینیک ها در سکونی

اگر شما در معرض مریضی شدید هستید، این واکسیناسیون رایگان میباشد.

در غیر این صورت فیس این واکسین ۱۵۰ کرون میباشد. طور مثال اگر شما برای محافظه از دیگران خود را واکسین میکنید.

 

اگر سن تان زیادتر از ۶۵ سال است

در بعضی حالات شما میتوانید هم بر ضد آنفلوانزا و هم کووید-  ۱۹ همزمان واکسین شوید.

سن شما باید زیادتر از ۶۵ سال باشد. همچنان بعد از ترزیق دز دوم واکسین در مقابل کووید-  ۱۹ باید پنج ماه سپری شده باشد. در غیر این صورت دز سوم واکسین کدام دفعه دیگر برای تان ترزیق خواهد شد.

شما خودتان تصمیم میگیرید که آیا هر دو واکسین را میخواهید یا فقط یکی از آنها را.

اسناد ذیل را باید در وقت واکسیناسیون با خود داشته باشید:

 • کارت هویت تان. طور مثال لایسنس رانندگی، کارت هویت یا پاسپورت.
 • کارت واکسیناسیون تان. وقتیکه شما بار اول خود را در مقابل کووید- ۱۹ واکسین میکردید، کارت واکسیناسیون برایتان داده شده بود.

آیا کارت واکسیناسیون را ندارید؟ در این صورت شما میتوانید تصدیق کوویدcovidbevis  را نشان بدهید .تصدیق کووید را تهیه نمایید (covidbevis.se) این صفحه فقط به سویدنی میباشد.

قبل از واکسیناسیون، شما باید به سوالات در مورد صحت تان جواب بدهید. به همین دلیل شما یک فورمه ایرا خانه پری میکنید که اظهارنامه صحیhälsodeklaration  نام دارد. اظهارنامه صحی را در کلینیک خانه پری میکنید. اظهارنامه سویدنی فقط به سویدنی میباشد.

خود را هر سال واکسین کنید

خود را هر سال واکسین کنید تا در برابر انفلونزا محافظت شود. واکسین فقط به مدت یک سال از شما محافظت می کند. ویروس عامل انفلونزا نیز در حال تغییر است و ممکن است سال آینده متفاوت به نظر برسد. پس واکسین های قبلی کمکی نمی کنند. بنابراین باید هر سال واکسین شوید. در غیر این صورت از انفلونزا محافظت نمی شوید.

To the top of the page