Covid-19

خط تلفنی ملی برای پاسخ به سوالات کلی در مورد بیماری کووید-19

Nationell telefonlinje om covid-19 på olika språk - Östergötland - dariThe content concerns Östergötland

این خط تلفنی توسط رابطین بهداشتی و مشاوران سلامتی بهداریهای استانها پوشش داده می شود. این خط های تلفنی به زبانهای عربی، سمالی، فارسی/ دری، تیگرینیا / امارینیا، روسی

خط تلفن در روزهای هفته از ساعت

 15.00- 13.00  و 12.00- 09.00

به استثنای روزهای تعطیل باز است.

شماره تلفن تماس  00  680 123 -08      

مشاورین سلامتی پاسخ به سوالهای اختصاصی و درمانی نمی دهند.

  برای دریافت راهنمایی و مشورتهای درمانی به شماره 1177 زنگ بزنید.

در حالتهایی که زندگی در معرض تهدید قرار دارد به شماره 112  زنگ بزنید.

مشاورین سلامتی پاسخ به سوالات با ماهیت عمومی می دهند نظیر:

 

کورونا چیست؟                                                                   

چگونه به آن مبتلا می شوید؟

چگونه از خود محافظت کنید؟                                                    

مقررات ملاقات در بیمارستان؟                                                  

چگونه میتوانیم از سرایت این بیماری جلوگیری نماییم؟

منابع بدست آوردن معلومات به زبانهای مختلف؟

To the top of the page