Covid-19

برای کسانی که ۱۲ ساله یا بزرگتر از این هستند واکسیناسیون در مقابل کووید- ۱۹ ارائه میگردد

Bokningsinformation_Dari - dariThe content concerns Kronoberg

برای کسانی که ۱۲ ساله یا بزرگتر از این هستند واکسیناسیون در مقابل کووید- ۱۹ ارائه میگردد

شما کسانی که ۱۲ ساله یا بزرگتر از این هستید میتوانید وقت برای واکسیناسیون در مقابل کووید، را رزرو کنید. این واکسیناسیون رایگان و داوطلبانه میباشد. اگر هنوز ۱۸ ساله نشدید، باید سرپرست تان یک موافقت نامه را امضا کند.

چطور من میتوانم وقت را رزرو کنم؟
1 به صفحه رزرونمودن داخل شوید و جای واکسین کردن را انتخاب کنید.
2 به لینک جای انتخاب شده واکسین کلیک کنید.
3 شما به یک صفحه رزروکردن میرسید که به زبان سویدنی میباشد. در آنجا شما میتوانید وقت واکسیناسیون را انتخاب کنید.
4 همچنان شما میتوانید از طریق زنگ زدن به جای انتخاب شده واکسیناسیون زنگ بزنید. اوقات تیلفونی میتوانند محدود باشند.
معلومات در صفحات مختلف رزرو کردن به زبان سویدنی میباشد. برای رزروکردن وقت از کسی که به زبان سویدنی تسلط دارد، خواهش کمک کنید.
آیا برای رزرور کردن وقت به کمک ضرورت دارید؟
همچنان برای بدست آوردن کمک برای رزرو کردن وقت، شما میتوانید به تیلفون0470-58 60 00 زنگ بزنید.
• به تیلفون0470-58 60 00 زنگ بزنید. به زبان سویدنی یا انگلیسی صحبت کنید.
• شماره تیلفون خود را ذکر کنید و بگوئید که آیا به ترجمان ضرورت دارید یا نخیر.
• در طول یک هفته، ما به شما زنگ میزنیم.

ما نمیتوانیم وقت را فسخ نماییم یا به سوالات طبی جواب بگوییم.
قبل از رزرو کردن وقت نکات ذیل را در نظر بگیرید
• شما کسانی که ۱۲ساله هستید و هنوز ۱۸ ساله نشدید، باید سرپرست/ سرپرستان تان یک موافقت نامه برای واکسین کردن شما، را امضا کنند. این فورمه همراه با یک نامه معلوماتی به تمام خانوارهایی که دارای کودکان بین ۱۲ و ۱۸ ساله می باشند، ارسال میگردد. هر دو سرپرست باید موافقت خود را از طریق امضانمودن موافقتنامه، ابراز نمایند. اگر فقط یک سرپرست دارید، یک امضا کافی است.

این فورمه را همراه با اظهارنامه ی طبی که به همه خانوارها ارسال گردیده است، باید در وقت واکسین کردن با خود داشته باشید.

موافقت نامه برای امضاء کردن (به زبان سویدنی و انگلیسی)، pdf، در یک کلکین جداگانه باز میشود


• اگر شما میخواهید بدون موافقه سرپرست، خود را واکسین کنید، شما میتوانید در بعضی حالات این کار را بکنید. بخش پذیرش نوجوانانungdomsmottagningen در منطقه کرونوبیری قضاوت اینرا مینماید که آیا شما به طور کافی لیاقت اتخاذ چنین فیصله را دارید یا نخیر. برای اینکه قضاوت لایق بودن را نمود، شما باید ۱۵ ساله باشید. ملاقات دیجیتالی بوده و تقریبأ ۱۰ دقیقه را در بر میگیرد.

از طریق تماس گرفتن با بخش پذیرش نوجوانان شما میتوانید وقت برای قضاوت لایق بودن، را رزرو کنید.
همچنان شما میتوانید وقت را از طریق زنگ زدن یا از طریق اپلیکیشنMin vård Kronoberg که در اینجا میتوانید آنرا پیدا نمایید، رزرو کنید (بانک آی دیBank-id یا فرییا آی دی پلوسFreja e-id plus لازم است)

بخش پذیرش نوجوانان در ویکخو، صفحه به زبان سویدنی، شماره تیلفون 0470-58 69 79
بخش پذیرش نوجوانان در لیونگبی، صفحه به زبان سویدنی، شماره تیلفون0372-58 58 41

• اگر شما کدام آلرژی یا حساسیت شدید دارید، باید وقت را از طریق انترنیت رزرو نکنید. با کلینیک خود تماس بگیرید برای اینکه در مورد جای واکسیناسیون برای تان رهنمایی صورت بگیرد. بسیار مهم است که در ارتباط با واکسیناسیون شما تحت نظارت درست قرار بگیرید.

• دز یا ترزیق دوم واکسین، چهار یا پنج هفته بعد از دز اول تطبیق میگردد. وقت برای دز دوم در وقت تطبیق دز اول رزرو میشود.
اگر در رزروکردن وقت با مشکل دچار شدید، باید با ارائه کننده واکسین تماس بگیرید. شما میتوانید اطلاعات برای تماس گرفتن را در داخل صفحات مختلف رزرو کردن وقت، پیدا نمائید. اگر در مورد کووید- ۱۹ و واکسیناسیون سوالات عمومی دارید، به تیلفون113 13 زنگ بزنید. در صورت داشتن سوالات طبی به شماره تیلفون1177 زنگ بزنید.

To the top of the page