COVID-19

Szczepienia na Covid-19

Vaccination mot covid-19 - polska

Covid-19 to choroba zakaźna. Szczepienia stanowią najskuteczniejszy sposób ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby lub nawet śmiercią w wyniku choroby. Szczepienia służą również ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w społeczeństwie. Dlatego jak najwięcej osób powinno się zaszczepić.

Należy przyjąć dwie dawki szczepionki, a pomiędzy nimi musi upłynąć od 3 do 4 tygodni. 
Szczepionka podawana jest w postaci zastrzyku w ramię.

Podmiotem odpowiedzialnym za szczepienia są władze lokalne. Aby uzyskać stosowne informacje, wybierz właściwy region kraju na górze strony.

Szczepienia na Covid-19 są bezpłatne.

Każdy decyduje samodzielnie, czy chce się zaszczepić.

Du kan läsa texten på svenska här.

Kiedy mogę się zaszczepić?

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego wyznaczyła kolejność, w jakiej poszczególnym grupom społecznym będą oferowane szczepienia. W pierwszej kolejności szczepienia będą dostępne dla mieszkańców domów opieki, osób powyżej 65. roku życia oraz pracowników służby zdrowia.

Każda osoba, która ukończyła 18 lat, będzie miała możliwość się zaszczepić.

Szczepienie jest również zalecane w przypadku osób, które przeszły Covid-19.

Skåne

Szczepienie przeciwko covid-19 w Skåne

Tutaj można sprawdzić, kiedy dostanie Pan/Pani szczepionkę w Skanii. Jednak terminarz może ulegać zmianom. Na przykład jeśli będzie brakować szczepionek.

Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia.

Obecnie szczepiona jest Grupa 1

Jest Pan/Pani mieszkańcem domu opieki dla osób starszych

 • Szczepienie jest dla Pana/Pani dostępne od stycznia lub lutego.
 • Szczepienie będzie się odbywać w miejscu zamieszkania. 

Korzysta Pan/Pani z pomocy i opieki domowej (szw. hemtjänst)

 • Szczepienie jest dla Pana/Pani dostępne od lutego.
 • Personel pomocy i opieki domowej dostarczy Panu/Pani broszurę informacyjną. Znajdzie tam Pan/Pani informację, jak należy zarezerwować termin szczepienia. Jeżeli potrzebuje Pan/Pani pomocy w rezerwacji terminu, można poprosić kogoś znajomego lub personel pomocy i opieki domowej.
 • Szczepienie będzie się odbywać w przychodni zdrowia. 
 • Czy mieszka Pan/Pani z osobą korzystającą z pomocy i opieki domowej?
  W takim przypadku może się Pan/Pani również zaszczepić.

Korzysta Pan/Pani z pielęgniarskiej opieki domowej i ma opiekę medyczną w domu

 • Szczepienie jest dla Pana/Pani dostępne od stycznia lub lutego.
 • Szczepienie będzie się odbywać w miejscu zamieszkania.
 • Mieszka Pan/Pani z osobą, która ma opiekę medyczną w domu?
  W takim przypadku może się Pan/Pani również zaszczepić.

Pracuje Pan/Pani w opiece nad ludźmi starszymi lub w medycznej służbie ratunkowej

Pracuje Pan/Pani w opiece nad ludźmi starszymi? Albo w medycznej służbie ratunkowej, lub na oddziale, który jest objęty priorytetem szczepień? Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od stycznia lub lutego.

Aktualizacja 12 lutego: Pracownicy medycznej służby ratunkowej nie mogą być na razie zaszczepieni. Powodem jest brak szczepionek. Będzie Pan/Pani mogła się zaszczepić w marcu.

Szczepienia Grupy 2 rozpoczną się w połowie marca

Ma Pan/Pani 65 lat lub więcej

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od połowy marca.
 • Otrzyma Pan/Pani list pocztą. Znajdzie tam Pan/Pani informację, jak należy zarezerwować termin szczepienia. Osoby najstarsze otrzymają listy w pierwszej kolejności. Nie może Pan/Pani zarezerwować terminu szczepienia przed otrzymaniem listu.
 • Szczepienie będzie się odbywać w przychodni zdrowia.

Przeszczepiono Panu/Pani szpik lub inny organ

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od połowy marca.
 • Szczepienie będzie się odbywać w szpitalu.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.
 • Mieszka Pan/Pani z osobą, której przeszczepiono szpik lub inny organ?
  W takim przypadku może się Pan/Pani również zaszczepić.

Jest Pan/Pani osobą dializowaną

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od połowy marca.
 • Szczepienie będzie się odbywać w szpitalu.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.
 • Mieszka Pan/Pani z osobą, która jest dializowana?
  W takim przypadku może się Pan/Pani również zaszczepić.

Jest Pan/Pani objęta pomocą na mocy Ustawy o pomocy i usługach dla osób niepełnosprawnych LSS lub otrzymuje Pan/Pani zasiłek pielęgnacyjny

Jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną i otrzymuje pomoc na mocy Ustawy o pomocy i usługach dla osób niepełnosprawnych LSS? Albo ma Pan/Pani indywidualną pomoc i otrzymuje z tego tytułu zasiłek pielęgnacyjny?

W takim razie:

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od kwietnia.
 • Szczepienie będzie się odbywać w szpitalu.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.

Pracuje Pan/Pani blisko pacjentów w opiece zdrowotnej

Czy pracuje Pan/Pani blisko pacjentów w ramach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej? Może to na przykład dotyczyć osób objętych pomocą na mocy Ustawy o pomocy i usługach dla osób niepełnosprawnych LSS.

W takim razie:

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od kwietnia.
 • Otrzyma Pan/Pani więcej informacji o tym, w jaki sposób odbędzie się szczepienie.

Szczepienia Grupy 3 rozpoczną się w kwietniu 

Jest Pan/Pani w wieku 60-64 lat 

Urodził się Pan/urodziła się Pani między rokiem 1957 i 1961?

W takim razie:

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od kwietnia.
 • Będzie Pan szczepiony /Pani szczepiona w prywatnej przychodni, z którą Region Skåne ma podpisaną umowę.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.

Jest Panu/Pani trudno przestrzegać rekomendacji dotyczących ograniczania rozprzestrzeniania się covid-19 

Na przykład jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną, bezdomną lub cierpiącą na demencję.

W takim razie:

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od kwietnia.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.

Jest Pan/Pani w wieku 18-59 lat i istnieje podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby

Niektóre schorzenia i wady powodują, że przebieg choroby covid-19 może być dużo poważniejszy. Czy ma Pan/Pani na przykład cukrzycę, zespół Downa lub chorobę sercowo-naczyniową? W takim przypadku może istnieć większe ryzyko, że przebieg covid-19 będzie ciężki.

W takim razie:

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od kwietnia.
 • Szczepienie będzie się odbywać w Pani/Pana przychodni zdrowia.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.

Szczepienia Grupy 4 rozpoczną się w maju

Jest Pan/Pani w wieku 18-59 lat

Ma Pan/Pani 18-59 lat? Nie ma u Pana/Pani podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby?

W takim razie:

 • Szczepienie będzie dla Pana/Pani dostępne od połowy maja. Po przeprowadzeniu szczepień wszystkich innych grup.
 • Będzie Pan szczepiony /Pani szczepiona w prywatnej przychodni, z którą Region Skåne ma podpisaną umowę.
 • Na razie nie może Pan/Pani rezerwować terminu szczepienia. Dalsze informacje będą pojawiać się na bieżąco.

Kto nie powinien się szczepić?

Nie zaleca się szczepienia dzieci i młodzieży do 17. roku życia włącznie. Szczepić nie powinny się również kobiety ciężarne.

Więcej informacji na temat szczepienia siebie lub dziecka można uzyskać od lekarza.

Należy również zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia u siebie w przeszłości reakcji alergicznej wymagającej interwencji medycznej tego samego dnia po szczepieniu, przyjęciu leku lub zjedzeniu określonego produktu spożywczego.

Jak przebiega szczepienie?

Szczepionka podawana jest w postaci zastrzyku w ramię. Należy przyjąć dwie dawki szczepionki – jedną przy pierwszym szczepieniu i drugą przy kolejnym.

Pierwsza dawka zapewnia ograniczoną ochronę. Szczepionka zapewnia dobrą ochronę przed Covid-19 po okresie od jednego do dwóch tygodni od przyjęcia drugiej dawki.

Personel medyczny wykonujący szczepienie zobowiązany jest udzielić informacji pacjentowi. Warto pytać w razie najmniejszych wątpliwości.

Czy mogę się zaszczepić podczas choroby?

Nie należy się szczepić w przypadku wystąpienia podwyższonej emperatury lub objawów Covid-19.

Jakiego samopoczucia mogę spodziewać się po szczepieniu?

Zdarza się, że w ciągu pierwszej doby po szczepieniu pacjenci odczuwają ból w miejscu podania zastrzyku, ból głowy lub zmęczenie. Czasami występują też takie objawy, jak dreszcze, gorączka oraz bóle stawów i mięśni.

Zwykle są to łagodne dolegliwości, które powinny ustąpić w ciągu kilku dni.

Personel medyczny zgłasza skutki uboczne szczepionki

Personel medyczny zgłasza w szwedzkim Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym podejrzenia, że szczepionka spowodowała skutki uboczne. (w języku szwedzkim).  

Pacjent może również samodzielnie zgłosić skutki uboczne szczepionki. (w języku szwedzkim).

Czy szczepionka jest bezpieczna?

Szczepionka na Covid-19 została przetestowana w tak samo dokładny sposób, jak inne szczepionki. Wiele osób przyjęło już szczepionkę i naukowcy zbadali jej skutki.  

Nad przygotowaniem szczepionki pracowało wielu naukowców w różnych krajach. Wiele krajów i przedsiębiorstw na całym świecie zainwestowało mnóstwo pieniędzy w tę inicjatywę. Dzięki temu szczepionkę udało się opracować tak szybko.

Na stronie Działanie szczepionki znajdują się artykuły oraz filmy na temat tej szczepionki (w języku szwedzkim).

Dalszy obowiązek przestrzegania zaleceń dotyczących ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa

Również po zaszczepieniu należy stosować się do zaleceń organów władzy.

Dobrą ochronę przed chorobą organizm zyskuje po okresie od jednego do dwóch tygodni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Mimo przyjęcia szczepionki wciąż występuje niewielkie ryzyko zachorowania.

Istnieje również niewielkie ryzyko przenoszenia wirusa nawet przez osoby zdrowe, np. gdy wirus znajdzie się na ich rękach.

Nie wiadomo, jak długo szczepienie chroni przed zachorowaniem. 

 

To the top of the page