Zasady i prawa

Ponowna ocena medyczna (second opinion)

Ny medicinsk bedömning, second opinion - polska

Jeśli byłeś u lekarza i otrzymałeś informację o chorobie, która oznacza, że masz przed sobą trudną decyzję medyczną, możesz mieć prawo do ponownej oceny medycznej przeprowadzonej przez innego lekarza (wcześniej zwana„second opinion”). Oznacza to, że możesz zostać zbadany przez innego lekarza niż ten, do którego zwróciłeś się w pierwszej kolejności.

Läs texten på svenska här.

Celem ponownej oceny medycznej jest uzyskanie pewności, że otrzymasz opiekę i leczenie, które są w Twoim przypadku najlepsze.

Jak to działa

Najczęstsze rozwiązanie polega na wizycie u lekarza lub spotkaniu z zespołem medycznym w innym szpitalu niż odwiedzony pierwotnie, na terenie samorządu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeśli chcesz dostać się do konkretnego lekarza lub określonej kliniki na terenie Szwecji, samorząd wojewódzki, na którego terenie jesteś zameldowany, powinien podjąć starania dla umożliwienia takiej wizyty. Twój własny samorząd wojewódzki ma obowiązek pokryć koszty ponownej oceny medycznej, nawet jeśli jest to związane z wyjazdem do innego województwa. Samorząd wojewódzki właściwy dla miejsca zamieszkania pokrywa także koszty podróży.

Jeśli w wyniku ponownej oceny medycznej zostanie zaproponowana alternatywna forma leczenia, masz prawo z niej skorzystać. Warunkiem jest, aby dane leczenie:

  • było zgodne z wynikami badań naukowych i potwierdzone doświadczalnie, oraz
  • wiązało się z kosztami, które są uzasadnione z uwzględnieniem danej choroby lub urazu.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o ponowną ocenę medyczną, możesz zapytać o to swojego lekarza lub innego przedstawiciela przychodni, w której wydana została pierwsza ocena medyczna.

Możesz też skontaktować się z Komisją ds. Pacjentów lub Rzecznikiem Praw Pacjentów przy samorządzie wojewódzkim, na którego terenie mieszkasz, aby uzyskać informacje o sposobie postępowania w celu uzyskania ponownej oceny medycznej.

To the top of the page