Zasady i prawa

Opłaty pobierane od pacjentów w Västra Götaland

Patientavgifter i Västra Götaland - polskaThe content concerns Västra Götaland

Wysokość opłat jest taka sama niezależnie od tego czy korzystasz z usług placówki należącej do regionu Västra Götaland, czy prywatnej placówki opieki zdrowotnej, z którą region ma podpisaną umowę.

Chcielibyśmy, aby pacjenci regulowali zapłatę kartami. Jeżeli nie możesz zapłacić kartą, zapłać gotówką lub przyjmij fakturę.

To the top of the page