ZASADY I PRAWA

Ustawa o prawach pacjenta

Patientlagen - polska

Ustawa o prawach pacjenta została opracowana z myślą o Tobie jako pacjencie. Mówi ona o tym, że masz prawo do otrzymywania informacji o swojej chorobie oraz o istniejących formach leczenia. Masz także prawo do współdecydowania o swoim leczeniu. Jesteś też uprawniony do uzyskania informacji o tym, gdzie możesz wybrać potrzebną Ci terapię.

Powinieneś zrozumieć informacje

Personel służby zdrowia ma obowiązek przekazać Ci niezbędne informacje, niezależnie od tego, kim jesteś i skąd pochodzisz. Oznacza to na przykład, że możesz potrzebować tłumacza lub informacji na piśmie, abyś mógł zrozumieć, jak będzie przebiegać badanie.

Informacje te powinny być dostosowane do Twojej sytuacji i możliwości. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób będziesz mógł zrozumieć, na czym polega Twoje leczenie i aktywnie w nim uczestniczyć. Sam decydujesz o tym, w jakim stopniu chcesz być aktywny, ale zawsze masz możliwość powiedzieć, czego chcesz.

Gdy uznasz, że rozumiesz, jakie masz opcje i możliwości, możesz wyrazić swoją zgodę lub akceptację w inny sposób. Masz także możliwość nie zgodzić się na zaoferowaną formę leczenia. Nawet jeśli zgodzisz się na określone leczenie, możesz zmienić zdanie.

Również dzieci powinny mieć możliwość wyrażenia swojego zdania. Jeśli dziecko jest małe, może w tym współuczestniczyć opiekun dziecka, ale im starsze jest dziecko, tym ważniejsze jest to, by mogło uczestniczyć w swoim leczeniu. Aby dziecko mogło być aktywne w trakcie leczenia i podejmować decyzje, ważne jest, by rozumiało przekazywane mu informacje.

Czego mogą dotyczyć przekazywane informacje?

Masz prawo otrzymywać następujące informacje

  • jaki jest Twój stan zdrowia
  • jakie istnieją metody badania, opieki zdrowotnej i leczenia
  • jakie istnieją środki pomocnicze
  • kiedy możesz spodziewać się terapii
  • jakie są spodziewane rezultaty leczenia i opieki zdrowotnej
  • jakie istnieje ryzyko powikłań i skutków ubocznych
  • jak przebiega ewentualna rekonwalescencja
  • jakie istnieją metody zapobiegania chorobie lub urazom
  • o możliwości uzyskania w Kasie Ubezpieczeń dodatkowych informacji o ubieganie się o leczenie w jednym z krajów EOG lub w Szwajcarii.

Czasami informacji o Twoim leczeniu mogą potrzebować bliskie Ci osoby. Z uwagi na obowiązującą tajemnicę, osoby bliskie mogą otrzymać takie informacje tylko wtedy, gdy jesteś obecny podczas wizyty lub wyraziłeś na to zgodę.

W nagłych sytuacjach, na przykład gdy jesteś nieprzytomny i nie możesz wyrazić swojej zgody, otrzymasz pomimo braku zgody, jeśli Twoje życie jest zagrożone.

Wybór otwartej opieki zdrowotnej w całym kraju

Masz prawo otrzymać informację o opiece zdrowotnej, jaką może zaoferować Twój wojewódzki samorząd terytorialny i o tym, czy możesz otrzymać opiekę zdrowotną na terenie działania innego samorządu wojewódzkiego.

Możesz także wybrać otwartą opiekę zdrowotną w dowolnym miejscu w Szwecji. Oznacza to, że możesz wybrać przychodnię lub otwarty gabinet specjalistyczny w celu uzyskania porady lekarskiej lub wykonania badania. Przykładem otwartej specjalistycznej opieki zdrowotnej jest operacja zaćmy.

Nie ma znaczenia, czy w grę wchodzi świadczeniodawca publiczny czy prywatny, o ile opieka zdrowotna jest finansowana przez wojewódzki samorząd terytorialny.

Wybór przynależności do określonej przychodni jest czasami określany jako rejestracja. Zawsze masz jednak możliwość udania się do dowolnej wybranej przez siebie przychodni na terenie całej Szwecji. W przychodni możesz także wybrać stały kontakt z lekarzem.

Możesz też wybrać wysoko wyspecjalizowaną otwartą opiekę zdrowotną w szpitalu regionalnym na terenie działania innego samorządu wojewódzkiego, na przykład w celu monitorowania leczenia nowotworu.

Decydują Twoje potrzeby medyczne

Chcąc uzyskać opiekę zdrowotną na terenie działania innego samorządu wojewódzkiego, o terminie uzyskania leczenia decydują Twoje potrzeby medyczne. Ocenę Twoich potrzeb medycznych przeprowadza lekarz. Masz prawo skorzystać z otwartej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak osoby zameldowane na terenie działania danego samorządu wojewódzkiego. Oznacza to na przykład, że zapłacisz taką samą opłatę wnoszoną przez pacjenta jak wszystkie inne osoby pragnące skorzystać z otwartej opieki zdrowotnej. Jeśli wybierzesz opiekę zdrowotną na terenie działania innego samorządu wojewódzkiego, musisz sam opłacić koszty podróży i pobytu.

Jako osoba zameldowana na terenie działania innego samorządu wojewódzkiego nie jesteś objęty gwarancją opieki zdrowotnej na obszarze wybranego wojewódzkiego samorządu terytorialnego.

Ponowna ocena medyczna

Jeśli Twoja choroba lub uraz stanowią zagrożenie dla życia lub są szczególnie poważne i masz przed sobą trudną decyzję medyczną, możesz zażądać ponownej oceny medycznej. Przeprowadzi ją inny lekarz niż ten, który zajmuje się Tobą obecnie – z terenu Twojego własnego wojewódzkiego samorządu terytorialnego lub z innego.

Koszty ponownej oceny medycznej pokryje Twój wojewódzki samorząd terytorialny.

Mogą obowiązywać inne zasady, jeśli potrzebujesz skierowania

Jeśli w wojewódzkim samorządzie terytorialnym, w którym jesteś zarejestrowany lub w którym ubiegasz się o opiekę zdrowotną, wymagane jest skierowanie do otwartej specjalistycznej opieki zdrowotnej, musisz otrzymać skierowanie ze swojego ośrodka zdrowia.

Jeśli nie jesteś zadowolony

W ramach każdego wojewódzkiego samorządu terytorialnego działa komisja do spraw pacjentów, której zadaniem jest udzielić Ci pomocy, jeśli uważasz, że nie masz możliwości współuczestniczenia w swoim leczeniu lub z innego powodu nie jesteś zadowolony z opieki zdrowotnej. Komisja do spraw pacjentów może na przykład pomóc Ci w nawiązaniu kontaktu z odpowiedzialnym personelem opieki zdrowotnej i w uzyskaniu informacji o tym, jak możesz zgłosić swoją historię.

To the top of the page