COVID-19

Szczepienia na Covid-19

Vaccination mot covid-19 - polska

Covid-19 to choroba zakaźna. Szczepienia stanowią najskuteczniejszy sposób ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby lub nawet śmiercią w wyniku choroby. Szczepienia służą również ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w społeczeństwie. Dlatego jak najwięcej osób powinno się zaszczepić.

Należy przyjąć dwie dawki szczepionki, a pomiędzy nimi musi upłynąć od 3 do 4 tygodni. 
Szczepionka podawana jest w postaci zastrzyku w ramię.

Podmiotem odpowiedzialnym za szczepienia są władze lokalne. Aby uzyskać stosowne informacje, wybierz właściwy region kraju na górze strony.

Szczepienia na Covid-19 są bezpłatne.

Każdy decyduje samodzielnie, czy chce się zaszczepić.

Du kan läsa texten på svenska här.

Kiedy mogę się zaszczepić?

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego wyznaczyła kolejność, w jakiej poszczególnym grupom społecznym będą oferowane szczepienia. W pierwszej kolejności szczepienia będą dostępne dla mieszkańców domów opieki, osób powyżej 65. roku życia oraz pracowników służby zdrowia.

Każda osoba, która ukończyła 18 lat, będzie miała możliwość się zaszczepić.

Szczepienie jest również zalecane w przypadku osób, które przeszły Covid-19.

Stockholms län

Kiedy mogę się zaszczepić?

Grupy priorytetowe, które aktualnie są szczepione

 • Osobom przebywającym w placówkach opieki nad osobami starszymi szczepionka oferowana jest za pośrednictwem lekarzy przypisanych do każdej placówki. Nie jest możliwa rezerwacja terminu dla siebie lub członka rodziny.
 • Osoby korzystające z pielęgniarskiej opieki domowej lub domowych usług opiekuńczych o charakterze pielęgniarskim w którejś z gmin na terenie województwa Sztokholm, mieszkające w ośrodku opieki LSS lub posiadające osobistego asystenta zostaną poinformowane o możliwości szczepienia. Gminy współpracują z ośrodkami zdrowia, aby szczepienie mogło zostać zaoferowane przez ośrodek zdrowia. Dostęp do szczepionek jest ograniczony, otrzymasz jednak możliwość szczepienia, gdy tylko szczepionki dotrą do Sztokholmu.

Szczepienie zostanie również zaoferowane osobom mieszkającym z kimś, kto korzysta z pielęgniarskiej opieki domowej lub domowych usług opiekuńczych o charakterze pielęgniarskim, lub posiada osobistego asystenta.

Osoby, które korzystają jedynie z usług dochodzących lub alarmu bezpieczeństwa w ramach opieki domowej, nie wchodzą w skład grupy, która zostanie poinformowana o możliwości szczepienia, lecz będą musiały same zarezerwować termin szczepienia, gdy tylko będzie to możliwe.

 • Osoby pracujące w sektorze domowych usług opiekuńczych, w placówkach opieki nad osobami starszymi lub innych gminnych funkcjach opiekuńczych otrzymają indywidualną ofertę od swojego pracodawcy, a następnie będą mogły same zarezerwować termin obu szczepień.
 • Personel medycyny ratunkowej i intensywnej opieki medycznej: Aby szpitale i inne placówki o znaczeniu krytycznym mogły świadczyć opiekę medyczną, niezbędne jest zaszczepienie pewnej części personelu, który opiekuje się pacjentami. Personel ten otrzyma ofertę zaszczepienia od pracodawcy.

Sukcesywnie od połowy marca

 • Osoby urodzone w 1956 r. lub wcześniej otrzymają na adres domowy list z informacją o tym, jak zarezerwować termin szczepienia w ośrodku zdrowia, do którego są zapisane. Ten terminarz nie został jednak jeszcze otwarty.
 • Osoby powyżej 18 roku życia otrzymujące wsparcie zgodnie z ustawą LSS będą mogły zarezerwować termin szczepienia same lub z pomocą osoby bliskiej w ośrodku zdrowia, do którego są zapisane. Ten terminarz nie został jednak jeszcze otwarty.
 • Osoby po przeszczepie szpiku kostnego lub organu, albo mieszkające z kimś po transplantacji; osoby dializowane lub osoby mieszkające z osobą dializowaną – nie zostało jeszcze ustalone, w jaki sposób będą przebiegały szczepienia. Tekst ten zostanie zaktualizowany, gdy tylko otrzymamy więcej informacji.
 • Personel służby zdrowia i opieki zdrowotnej z grup innych niż te, które są aktualnie szczepione, otrzyma ofertę zaszczepienia od swojego pracodawcy. Dostęp do szczepionek jest nadal nierówny i ograniczony.

Sukcesywnie od kwietnia

 • Osoby w wieku 18-64 lat, należące do grupy zwiększonego ryzyka, będą mogły zarezerwować termin szczepienia w ośrodku zdrowia, do którego są zapisane, lub za pośrednictwem osoby kontaktowej ds. opieki zdrowotnej. Ten terminarz nie został jednak jeszcze otwarty.
 • Osoby w wieku 60-64 lat będą mogły zarezerwować termin szczepienia w ośrodku zdrowia, do którego są zapisane. Ten terminarz nie został jednak jeszcze otwarty.
 • Osoby, które z pewnych względów mają trudności z przestrzeganiem zaleceń w celu ochrony siebie i innych przed Covid-19 – nie zostało jeszcze ustalone w jaki sposób będą przebiegały szczepienia. Tekst ten zostanie zaktualizowany, gdy tylko otrzymamy więcej informacji.

Sukcesywnie od kwietnia-maja

 • Osoby w wieku 18 lat lub starsze, nienależące do żadnej z powyższych grup – aktualnie nie jest możliwa rezerwacja terminu ani zapisanie się do kolejki na szczepienie. Gdy rezerwacja terminów będzie możliwa, znajdziesz o tym informację na stronie 1177.se.

Kto nie powinien się szczepić?

Nie zaleca się szczepienia dzieci i młodzieży do 17. roku życia włącznie. Szczepić nie powinny się również kobiety ciężarne.

Więcej informacji na temat szczepienia siebie lub dziecka można uzyskać od lekarza.

Należy również zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia u siebie w przeszłości reakcji alergicznej wymagającej interwencji medycznej tego samego dnia po szczepieniu, przyjęciu leku lub zjedzeniu określonego produktu spożywczego.

Jak przebiega szczepienie?

Szczepionka podawana jest w postaci zastrzyku w ramię. Należy przyjąć dwie dawki szczepionki – jedną przy pierwszym szczepieniu i drugą przy kolejnym.

Pierwsza dawka zapewnia ograniczoną ochronę. Szczepionka zapewnia dobrą ochronę przed Covid-19 po okresie od jednego do dwóch tygodni od przyjęcia drugiej dawki.

Personel medyczny wykonujący szczepienie zobowiązany jest udzielić informacji pacjentowi. Warto pytać w razie najmniejszych wątpliwości.

Czy mogę się zaszczepić podczas choroby?

Nie należy się szczepić w przypadku wystąpienia podwyższonej emperatury lub objawów Covid-19.

Jakiego samopoczucia mogę spodziewać się po szczepieniu?

Zdarza się, że w ciągu pierwszej doby po szczepieniu pacjenci odczuwają ból w miejscu podania zastrzyku, ból głowy lub zmęczenie. Czasami występują też takie objawy, jak dreszcze, gorączka oraz bóle stawów i mięśni.

Zwykle są to łagodne dolegliwości, które powinny ustąpić w ciągu kilku dni.

Personel medyczny zgłasza skutki uboczne szczepionki

Personel medyczny zgłasza w szwedzkim Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym podejrzenia, że szczepionka spowodowała skutki uboczne. (w języku szwedzkim).  

Pacjent może również samodzielnie zgłosić skutki uboczne szczepionki. (w języku szwedzkim).

Czy szczepionka jest bezpieczna?

Szczepionka na Covid-19 została przetestowana w tak samo dokładny sposób, jak inne szczepionki. Wiele osób przyjęło już szczepionkę i naukowcy zbadali jej skutki.  

Nad przygotowaniem szczepionki pracowało wielu naukowców w różnych krajach. Wiele krajów i przedsiębiorstw na całym świecie zainwestowało mnóstwo pieniędzy w tę inicjatywę. Dzięki temu szczepionkę udało się opracować tak szybko.

Na stronie Działanie szczepionki znajdują się artykuły oraz filmy na temat tej szczepionki (w języku szwedzkim).

Dalszy obowiązek przestrzegania zaleceń dotyczących ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa

Również po zaszczepieniu należy stosować się do zaleceń organów władzy.

Dobrą ochronę przed chorobą organizm zyskuje po okresie od jednego do dwóch tygodni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Mimo przyjęcia szczepionki wciąż występuje niewielkie ryzyko zachorowania.

Istnieje również niewielkie ryzyko przenoszenia wirusa nawet przez osoby zdrowe, np. gdy wirus znajdzie się na ich rękach.

Nie wiadomo, jak długo szczepienie chroni przed zachorowaniem. 

 

To the top of the page