Covid-19

Szczepienie przeciw Covid-19 dla 12-15-latków w szkołach województwa sztokholmskiego

The content concerns Stockholms län

Dzieci w wieku 12-15 lat mogą zaszczepić się przeciwko Covid-19 w szkole

Folkhälsomyndigheten [Urząd ds. Zdrowia Publicznego] zaleca, aby dzieciom w wieku 12-15 lat zaoferować szczepienie przeciwko Covid-19. Dzięki szczepieniu dzieci są chronione przed chorobą Covid-19 i mogą nadal uczęszczać do szkoły i brać udział w zajęciach w czasie wolnym. Aby zapewnić wszystkim dzieciom takie same możliwości bezpiecznego, łatwego i dostępnego szczepienia, Folkhälsomyndigheten zaleca, aby szczepienia odbywały się w szkole.

Szczepienia w szkołach województwa sztokholmskiego już się rozpoczęły

Region Sztokholm jest odpowiedzialny za szczepienia w szkołach na terenie województwa. Länsstyrelsen [Urząd Wojewódzki] opracował kompleksowy plan i koordynuje punkty szczepień ze szkołami. Pielęgniarki szkolne w szkole dziecka i punkty szczepień wspólnie ustalają, kiedy i w jaki sposób należy przeprowadzić szczepienie. Odpowiedzialność medyczną ponoszą punkty szczepień.

Ty i Twoje dziecko otrzymacie ze szkoły wszystkie potrzebne informacje z odpowiednim wyprzedzeniem przed szczepieniem. Otrzymasz informacje w taki sam sposób, w jaki zazwyczaj otrzymujesz informacje ze szkoły. Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne. Zaczekaj, aż otrzymasz informację ze szkoły. Nie korzystaj z formularzy zgody/deklaracji o stanie zdrowia dla innych grup wiekowych, które są opublikowane na stronie 1177.se lub z których korzystałeś np. w przypadku starszego rodzeństwa. Formularze te nie dotyczą szczepień w szkole.

Co musisz wiedzieć, aby być przygotowanym:

Informacja, formularz zgody i deklaracja o stanie zdrowia

Twoje dziecko otrzyma ze szkoły informację i formularz zgody z deklaracją o stanie zdrowia, które możesz w spokoju wypełnić w domu. Zaczekaj, aż otrzymasz informację ze szkoły.

Jeżeli dziecko posiada dwóch opiekunów prawnych, oboje muszą podpisać formularz zgody. Zgoda będzie ważna dla obu dawek na potrzeby szczepienia w szkole. Dziecko musi być w wieku co najmniej 12 lat, aby mogło zostać zaszczepione. Spowodowane jest to tym, że oferowana szczepionka jest dopuszczona od 12 roku życia. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą poczekać na szczepienie.

Twojemu dziecku zostanie zaoferowana szczepionka Pfizer/BioNTech

Dzieciom w wieku 12-15 lat oferowana jest szczepionka firmy Pfizer BioNTech w dwóch dawkach. Folkhälsomyndigheten zaleca tę szczepionkę, ponieważ jest ona najszerzej przebadaną szczepionką dla dzieci w wieku 12-15 lat. Ponad 20 milionów dzieci na całym świecie zostało zaszczepionych szczepionkami zatwierdzonymi dla dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Czy u Twojego dziecka wystąpiła silna reakcja alergiczna przy okazji poprzednich szczepień?

Większość dzieci, u których występuje lżejsza alergia, może zostać zaszczepiona w szkole. Dzieci, u których wystąpiła silna reakcja alergiczna, zostaną skierowane przez pielęgniarkę szkolną na ocenę medyczną lub rezerwację w punkcie szczepień, przychodni lub przychodni specjalistycznej w zależności od wyniku oceny i uwarunkowań dziecka. Jeśli wiesz, że u Twojego dziecka występuje silna alergia lub wystąpiła silna reakcja przy poprzednich szczepieniach, najprościej będzie wybrać bezpośrednio rezerwację terminu poprzez aplikację Alltid öppet [Zawsze Otwarte] lub zarezerwować termin telefonicznie, zamiast czekać na szczepienie w szkole.

Działania niepożądane szczepionki

Oferowana szczepionka jest bezpieczna, ale może powodować działania niepożądane, takie jak gorączka i ból głowy. Te działania niepożądane mają łagodny przebieg i w większości przypadków ustępują samoistnie. U bardzo niewielkiej liczby dzieci wystąpiło zapalenie mięśnia sercowego. Jest to bardzo rzadkie i zwykle ustępuje samoistnie. Dobrze jest jednak wiedzieć i zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli w ciągu czterech tygodni od szczepienia u dziecka wystąpią objawy takie jak ból w klatce piersiowej, kołatanie serca i duszności. Do zapalenia mięśnia sercowego częściej dochodzi po infekcjach wirusowych, na przykład zakażeniu Covid, niż po szczepieniu przeciwko Covid-19.

Przeczytaj więcej o częstych i rzadkich działaniach niepożądanych szczepionki Pfizer/BioNTech na Lakemedelsverket.se (tylko w j. szwedzkim)

Zapoznaj się z faktami i nie wierz pogłoskom

To naturalne, że przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu dziecka pojawiają się pytania i obawy. Niektóre informacje na temat szczepionek mogą być błędne i są tylko pogłoskami. Dlatego dobrze jest samemu zapoznać się z faktami. Sprawdzone informacje o szczepionce przeciw Covid-19 można znaleźć na 1177.se oraz na folkhalsomyndigheten.se. Szczegółowe informacje na temat szczepionki, którą otrzyma Twoje dziecko, znajdziesz również na lakemedelsverket.se

Przeczytaj więcej o tym, co ma zastosowanie w przypadku szczepionek przeciw koronawirusowi lakemedelsverket.se (informacja w wielu językach)

Obecnie nie przeprowadza się oceny dojrzałości

Obecnie nie przeprowadza się ocen dojrzałości w szkołach województwa ani na terenie województwa. Oznacza to, że zgoda opiekuna prawnego jest w tym momencie jedyną dostępną opcją. Jeśli jako opiekun prawny odmówisz zgody na zaszczepienie dziecka, dzieci powyżej 15 roku życia mogą same poprosić o ocenę w celu sprawdzenia, czy mogą przyjąć szczepionkę. Taka ocena dojrzałości będzie możliwa w wyjątkowych przypadkach. Informacja o tym, kiedy będzie możliwe przeprowadzenie oceny dojrzałości, zostanie zamieszczona tutaj.

Szczepienie w szkole jest działaniem jednorazowym

Szczepienie w szkole jest działaniem jednorazowym i obejmuje obie dawki. Czasami szczepienia przeprowadzane są w ciągu jednego dnia, a czasami w ciągu kilku dni, w zależności od wielkości szkoły Twojego dziecka. Jeśli otrzymano niewiele zgód, w niektórych szkołach może być konieczny dodatkowy termin szczepienia. Jeśli dziecko nie dostarczyło zgody lub deklaracji o stanie zdrowia przed terminem szczepienia, nie może ono zostać zaszczepione pomiędzy terminami szczepień w szkole. To samo dotyczy sytuacji, gdy dziecko jest chore lub nie ukończyło jeszcze 12 roku życia.

Dzieciom, które przyjęły pierwszą dawkę w punkcie szczepień, zaleca się w pierwszej kolejności zarezerwowanie terminu szczepienia drugą dawką w taki sam sposób. Dziecko może również przyjąć drugą dawkę w szkole, jeśli od podania pierwszej dawki minęły co najmniej cztery tygodnie. W takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie podpisanej zgody i deklaracji o stanie zdrowia.

Inna możliwość: można zarezerwować termin w punkcie szczepień

W każdej chwili możesz zarezerwować termin szczepienia dla swojego dziecka w jednym z punktów szczepień na terenie województwa. Należy pamiętać, że wymogi w przypadku szczepienia w punkcie szczepień różnią się od tych w szkole. Przeczytaj więcej tutaj

Dzieci, które nie posiadają szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego, w większości przypadków mogą zostać zaszczepione w szkole

Jeśli Twoje dziecko nie posiada szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego, a posiada numer rezerwowy, numer koordynacyjny lub jeśli jego tożsamość jest chroniona, w większości przypadków również może zostać zaszczepione w szkole. Jeśli nie będzie to możliwe, pielęgniarka szkolna skieruje dziecko do przychodni w celu zarezerwowania terminu szczepienia.

Ustawa o prawach pacjenta jest dla Ciebie

Ustawa o prawach pacjenta ma zastosowanie do Ciebie i Twojego dziecka jako pacjentów w sytuacji związanej z opieką zdrowotną. W ustawie tej zawarte są przepisy dotyczące zgody, uczestnictwa i prawa dzieci do informacji. Znajdują się w niej również zasady dotyczące bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwości zgłaszania uwag i skarg.

Przeczytaj więcej o ustawie o prawach pacjenta na 1177.se (dostępne w wielu językach)

Można pobrać Certyfikat Covid dla dziecka

Certyfikat Covid może być wydawany również dzieciom. Po zalogowaniu się do serwisu covidbevis.se możesz wybrać, czy chcesz pobrać certyfikat szczepienia dla siebie, czy dla swojego dziecka. Po wpisaniu osobistego numeru identyfikacyjnego dziecka Skatteverket [Urząd Skarbowy] sprawdzi, czy jesteś jego opiekunem prawnym.

Przeczytaj więcej o szczepieniu dzieci i młodzieży 

Przeczytaj pytania i odpowiedzi na temat szczepienia dzieci i młodzieży na 1177.se

Przeczytaj więcej na temat szczepienia dzieci i młodzieży na folkhalsomyndigheten.se

 

To the top of the page