Förbered ditt vårdbesök

Hjälp vid rädsla och smärta

Innehållet gäller Östergötland

Hjälp vid rädsla och smärta

I Östergötland finns särskilda barnsmärtenheter på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Enheten arbetar med smärtlindring vid till exempel provtagningar, mindre kirurgi, såromläggningar, undersökningar och injektioner.

På barnsmärtenheten i Linköping arbetar narkossjuksköterskor, smärtsjuksköterskor och narkosläkare. Vi samverkar med många olika yrkeskategorier från regionens kliniker, och kan också vara stöd till andra vårdinstanser vid behov av akut smärtlindring.

Kontakta enheten i Linköping

Barnsmärtenheten i Linköping har telefontid: 

Till toppen av sidan