SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen

Innehållet gäller Östergötland

Du som bor i eller besöker Östergötland ska undvika butiker och idrottsanläggningar. Umgås endast med personer som du bor med och undvik att ordna eller delta i fester och sociala tillställningar.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Östergötland och det är en allvarlig situation. Folkhälsomyndigheten har beslutat tillsammans med Region Östergötlands smittskyddsläkare att skärpa de allmänna råden i Östergötland.

– Nu måste vi kraftsamla och hjälpas åt för att bryta den här utvecklingen. Vi vädjar till alla att ta ansvar. Tänk till i varje stund för att hålla avstånd och följ de skärpta råden för att minska smittspridningen, säger Region Östergötlands smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Råd för att minska smittspridning i Östergötland

Skärpta råd i Östergötland har förlängts och gäller till och med den 13 december. Råden gäller för dig som bor i, verkar i eller besöker Östergötland.

Ta ditt ansvar och hjälp till att minska smittspridningen genom att följa råden:
 • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
 • Undvik att umgås med andra personer är de du bor med. Det gäller inomhus och utomhus. Bor du ensam, begränsa umgänget till dina närstående. Nödvändig närkontakt, som vårdbesök, omfattas inte av råden. Dock ska den som har symtom på covid-19 undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att ordna eller delta i fester, middagar, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 

  Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras för barn eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom. 

  Med matcher och tävlingar menas även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
 • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

För dig som måste resa med buss eller tåg

Vi behöver hjälpas åt att undvika trängseln ombord. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel och kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Bara de som verkligen måste åka med kollektivtrafiken ska göra det.

Visa hänsyn till varandra och håll avstånd både på hållplatser, vid av- och påstigning och ombord. Står du på hållplatsen och bussen som kommer redan har många ombord, vänta in nästa avgång. Respektera skyltning om att bussen är fullsatt.

 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Undvik att resa under högtrafiken som inträffar mellan 06.00–08.00 och 15.00–17.00
 • Cykla eller promenera istället om det är möjligt

Information in English - Stricter general advice in Östergötland

Stricter general advice announced for Östergötland - informationen in English: Krisinformation - skärpta rekommendationer på engelska 

Råd för att undvika covid-19 och inte sprida smitta

Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Till toppen av sidan