Stöd och behandling via nätet

Tobakshjälpen - digital behandling med personlig återkoppling

Innehållet gäller Östergötland

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa.

Illustration med två lungor, där den vänstra är mörk och dyster, den högra blommig och ljus

Upplägget i programmet ger en struktur för arbetet med att sluta använda tobak och fokuserar på viktiga förändringar som behöver göras. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Så går behandlingen till

Behandlingen med Tobakshjälpen tar fem till sex veckor med en slutlig uppföljning efter ett år.

Du arbetar med beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaksanvändandet och får kunskap ock verktyg för att underlätta avvänjningen.

Du behöver ha tillgång till internet och kan ta till dig och arbeta självständigt med programmet. Du arbetar i din takt med de olika stegen och en specialutbildad tobaksavvänjare finns som stöd under hela behandlingstiden.

Du måste vara folkbokförd i Östergötland. Det spelar ingen roll vilken vårdcentral eller tandvårdklinik du tillhör. 

Hur får jag tillgång till programmet?

Gå in på Tobaksavvänjningsmottagningen och boka tid direkt med en tobaksavvänjare.

Programmet gäller både rökare och snusare. Det finns speciella avsnitt för dig som är ung, gravid, inför operation eller vid cancerbehandling. Det finns även speciella avsnitt för dig med diabetes-, hjärt-, lung- eller inflammatorisk magsjukdom.

Till toppen av sidan