SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Rehabilitering i grupp: Lära sig leva med cancer

Innehållet gäller Östergötland

Lära sig leva med cancer är ett kursprogram med rehabilitering, undervisning och stöd för cancerpatienter och närstående. Programmet bygger på forskning och leds av bland annat sjuksköterska, kurator, läkare, dietist och fysioterapeut (sjukgymnast). Den som deltar får ökad förståelse inom olika områden och lär sig mer om hur det är att leva med cancer. Kursens struktur och innehåll är utformat för gruppundervisning. I Östergötland ges kursen regelbundet på sjukhusen i Norrköping och Linköping.

För vem?

Det här är en kurs för dig som har, eller har haft, cancer och för dig som är närstående till någon med cancer. Som närstående kan du delta tillsammans med den som är sjuk eller på egen hand.

Kursdeltagarna kan vara både män och kvinnor, från 18 år och uppåt. Patienterna kan ha olika cancerdiagnoser och befinna sig i olika stadier av sin sjukdom. Tidpunkten för att delta i kursen bestämmer du själv.

Kursens innehåll

Under ledning av kurator, sjuksköterska, läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut träffas vi vid åtta till nio tillfällen för undervisning och samtal kring följande teman:

  • människokroppen och cancersjukdom
  • att utreda och behandla cancer
  • att lindra symptom och biverkningar vid behandling
  • mat vid cancer
  • att tala om cancer
  • att vara närstående
  • anpassning till förändring
  • avspänningsövningar
  • komplementära behandlingsmetoder
  • aktuell forskning

Kursen ger också tillfälle att ställa frågor och möta andra i liknande situation, oavsett om du är patient eller närstående.  

Varje tillfälle omfattar 2-2,5 timmar. Kursdeltagande och kursmaterial är kostnadsfritt.

Kursen i Norrköping

Lärcafé i Norrköping våren 2019

I Norrköping testar vi lärcafé om cancer under våren 2019. Lärcaféet leds av en person med egen erfarenhet av cancer, som kan ge tips och råd om hur vardagsproblem kan lösas.

Du har möjlighet att ställa frågor till olika yrkeskategorier som till exempel läkare, kurator, sjukgymnast eller dietist.

Lärcaféet innefattar 5 tillfällen.

Start: 13 februari 2019, klockan 15:30 - 18:00.

Plats: Vingården Vrinnevisjukhuset

Du kan anmäla dig senast 8 februari 2019 till camilla.sallqvist@regionostergotland.se

Frågor? Kontakta kursledaren

Camilla Sällqvist, kurator vid urologkliniken
Telefonnummer: 010-104 23 01

Kursen i Linköping

Nästa kurs våren 2019

Kursen ges i Linköping med start den 20 mars klockan 10.00-12.30.
Anmäl dig senast den 8 mars. Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig genom att mejla till: llckursonk@regionostergotland.se

Kurslokal meddelas i bekräftelsen, som skickas ut senast en vecka innan kursstart.
Lägsta ålder för deltagande är 18 år.

Frågor? Kontakta kursledarna

Lotta Eriksson, specialistsjuksköterska i cancersjukvård
Telefonnummer: 010-1032811 

Karin Engblom, kurator
Telefonnummer: 010-1033957

Bakgrund

Lära sig leva med cancer är ett strukturerat undervisningsprogram baserat på forskning. Det innefattar information, stöd och rehabilitering för patienter med cancer och närstående till patienter med cancer. Programmet utvecklades på 1980-talet inom ett svenskt forskningsprojekt med sjuksköterskan och forskaren Gertrud Grahn. Under årens lopp har det utvecklats utifrån patienters och närståendes önskemål. Kursmaterialet uppdateras regelbundet av styrgruppen för undervisningsprogrammet.

Sedan 1990-talet har kursen hållits på ett 30-tal orter i Sverige. I Östergötland startade den första kursen 2005. Programmet har även spridits till ett 15-tal länder i Europa.