BARNSÄKERHET

Barnsäkerhet i bilen

I bilen behöver barn särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Det beror på att bilens bälten, krockkuddar och säten är anpassade efter en vuxen persons kropp.

Ett barn som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol.
Om bilen har en krockkudde på framsätets passagerarplats, måste den kopplas ur innan du sätter en bilbarnstol där.

Barn upp till fyra-fem års ålder ska sitta i en bakåtvänd stol i bilen för att vara skyddade. Det skyddar barnets nacke och huvud mot de våldsamma krafter som kan uppstå vid en krock.

Ett barns huvud är större och tyngre än en vuxens i förhållande till kroppen. Barnets muskler och skelett är heller inte fullt utvecklade och barnet är därför mer sårbart vid en krock.

Först när barnet är ungefär tio till tolv år kan hen åka säkert bältad i bilen, på samma sätt som en vuxen.

Bilbarnstol är ett måste

Vilken typ av bilbarnstol barnet bör använda beror på barnets längd och vikt. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron. Eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

Bakåtvänt babyskydd den första tiden

Barn upp till ett år ska åka i ett bakåtvänt babyskydd. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till babyskyddet. En del barnavårdscentraler, sjukhus eller kommuner har babyskydd som du kan låna gratis eller hyra billigt. Du kan fråga på bvc eller ringa kommunen där du bor för att få mer information.

Barnet bör inte sitta för långa stunder i babyskyddet. Barn som inte kan sitta själva har inte tillräckligt starka ryggmuskler. Kontakta bvc för att få råd.

Många babyskydd kan användas upp till och med att barnet väger 13 kilo.

Bakåtvänd bilbarnstol

När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bilbarnstol som kan monteras bakåtvänd både i framsätet och i baksätet. Till dessa finns tillhörande bälte. NTF rekommenderar bilbarnstolar som kan användas upp till 25 kilo.

Bältesstol eller bälteskudde

Byt till bältesstol eller bälteskudde när barnet har växt ur bilbarnstolen. Då används bilens vanliga trepunktsbälte.

Bältesstol är en kudde med rygg som hjälper till att leda bältet rätt över axeln och bröstet.

Bälteskudde är en sittdel som gör att barnet kommer högre upp och ser till att den nedre delen av trepunktsbältet vilar mot höftbenen och inte mot magens mjuka delar.

Byt ut bilbarnstolen och bältet om bilen är med om en krock

Om bilen har varit med om en krock ska både bälte och bilbarnstol bytas ut.

Koppla ur krockkudden

Många föredrar att ha små barn bakåtvända i framsätet, för att kunna hålla uppsikt och ha kontakt med barnet under resan. Det är säkrare ur trafiksäkerhetssynpunkt. Du behöver inte släppa vägen med blicken på samma sätt som när barnet sitter i baksätet.

Om bilen har en krockkudde på framsätets passagerarplats, måste den kopplas ur av en auktoriserad bilverkstad. Du kan koppla ur krockkudden själv innan bilbarnstolen monteras om bilen har så kallad nyckelavstängning. Låt krockkudden vara urkopplad tills bilbarnstolen eventuellt flyttas till baksätet permanent. Först då aktiverar du krockkudden igen.

Att luta en bakåtvänd bilbarnstol mot instrumentbrädan där det finns en krockkudde kan ge mycket allvarliga skador om krockkudden löses ut.

Först när barnet är 140 centimeter långt är det säkert för barnet att sitta framåtvänt på passagerarplats med inkopplad krockkudde.

Bilbälte till större barn

De flesta barn som skadas i trafiken gör det på grund av att de är felaktigt fastspända eller inte fastspända alls.

Det är inte farligt att bilbältet ligger nära halsen på barnet när hen sitter framåtvänd på en bältesstol eller bälteskudde. Vid en krock åker barnet framåt och då kommer barnets axel att ta emot kraften från bältet. Däremot kan det vara farligt om barnet lägger armen över det diagonala bilbältet så att det glider ner. Den delen av bältet kan då skada magens mjuka delar vid en krock.

Att tänka på när du köper babyskydd eller bilbarnstol

  • Se till att skyddet eller stolen är enkel att montera och att det finns en tydlig monteringsanvisning.
  • Be butikspersonalen om hjälp vid montering.
  • Prova bilbarnstolen i bilen och kontrollera att den passar bra och att barnet sitter bra.
  • Be om öppet köp vid osäkerhet.
  • Skyddet eller stolen ska vara europagodkänd och märkt enligt vissa regler. Du kan få mer information av butikspersonalen eller på NTF:s webbplats.
  • Följ bruksanvisningen och spara den. Hitta inte på några egna bältesdragningar, det kan vara livsfarligt. Tänk på att bilbarnstolen endast är helt säker om den är rätt fastsatt och placerad i bilen.

Vad säger lagen?

  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning, som babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.
  • Barn som är yngre än tre år får inte åka i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning. Undantaget är vid tillfällig färd under korta taxiresor. Då får barnet inte åka i framsätet.
  • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
  • Det är olagligt att skjutsa fler barn än vad bilen är registrerad för. Passagerare ska sitta på en plats i bilen som är avsedd för passagerare. Uppgifter om hur många passagerare som bilen är registrerad för finns i bilens registreringsbevis och är lika många som antalet platser med bilbälten.

 

Till toppen av sidan