Olika typer av hjälpmedel

Ortoser och skor

Innehållet gäller Örebro län

Ortos är ett samlingsnamn för hjälpmedel som används som ett yttre stöd på en kroppsdel. Syftet kan vara att motverka felställningar eller kompensera för muskelsvaghet. Det finns ortoser som används för att hålla en kroppsdel stilla för att fraktur ska läka. Vissa ortoser ska användas i vila och andra för att ha på sig när man är i rörelse.

Till toppen av sidan