På förlossningen och BB

Hörseltest för nyfödda i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Att barn hör dåligt är inte alltid så lätt att upptäcka som förälder. Ofta kan det dröja till 1 – 3 års ålder innan hörsel­skadan upptäcks och då på grund av att språk­utveck­lingen är försenad. Om en hörselskada upptäcks mycket tidigt ökar möjlig­heterna till att motverka en försening av språk­utveck­lingen.

Till toppen av sidan