Om innehållet på Våga berätta

Ett rum med en tv, en tavla och en Besök Våga berätta

Våga berätta är framtaget på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner, i syfte att minska och förebygga psykisk ohälsa hos barn. Temat är direkt riktat till barn i ålder 8-12 år med fakta, råd och stöd kring psykisk ohälsa.

Syftet är att stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, så att de kan få hjälp att förbättra sin situation.

Ett samarbete mellan flera organisationer

Innehållet har tagits fram i samarbete med NKA (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga), Socialstyrelsen, SKL och landstinget i Jönköping. Värdefullt har också varit kontakter med olika organisationer som arbetar för att hjälpa och stärka barn.

Innehållet har testats på målgruppen

Projektets referensgrupp har bestått av skolpsykolog, skolsköterskor, barnrättsstrateg, skolkurator, specialpedagog samt representant för Barn som anhöriga (NKA). Dessutom har barn i målgruppen själva agerat referensgrupp under utvecklingen.

Fakta bygger i huvudsak på granskat och publicerat material på 1177.se och UMO.se, men har omarbetats utifrån målgruppens behov.

Besök Våga berätta.

Senast uppdaterad:
2018-05-15
Redaktör:

Louise Engström, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Mattias Söderholm, Stockholm
Jakob Ardmar, Stockholm