Om 1177

Rådgivningsstödet webb – ett stöd i din verksamhet

Rådgivningsstödet webb är framtaget för att stödja sjuksköterskor att bedöma vårdbehov. Nedan kan du se en film som ger en överblick över tjänsten samt ett interaktivt bildspel för den som vill veta mer om Rådgivningsstödet webb.

Fördjupad information om Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras regelbundet.

Ursprunget till Rådgivningsstödet webb är det rådgivningsstöd som landstingen och regionerna använder för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningsstödet webb har samma medicinska innehåll men journal- och katalogdelarna ingår inte.

Merparten av regionerna använder Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvård. Verktyget kan också användas av privata vårdgivare som på entreprenad utför uppdrag inom regionernas hälso- och sjukvård. 

Rådgivningsstödet webb kan även användas i till exempel kommunernas äldreomsorg och hemsjukvård, i företagshälsovård eller av privata vårdgivare inom andra verksamhetsområden.

För att få tillgång till tjänsten Rådgivningsstödet webb krävs ett avtal med Inera. I det avtalet ingår också utbildning i den så kallade samtalsprocessen, ett viktigt stöd i samtalet med den vårdsökande.

Film om Rådgivningsstödet

Film: Rådgivningsstödet webb

Till toppen av sidan