1177 VÅRDGUIDEN PÅ WEBBEN

Tillgänglighetsredogörelse 1177.se

Vårt mål är att innehållet på 1177.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för 1177.se. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som 1177.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Vi arbetar med att åtgärda bristerna. 

Allmänna brister 

  • Kontrasten mot bakgrunden på vissa ikoner, knappar och texter är ibland otillräcklig. Detta gäller främst sådan information som bedöms som mindre viktig för att kunna ta del av innehållet. 
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar namnsättning och information om sin funktion när du använder skärmläsare. 
  • När textrutor öppnas ovanpå ett annat textlager kan fokus hamna i bakomliggande lager om du använder skärmläsare.
  • Fokus sätts inte alltid på rätt ställe i innehållet när du använder skärmläsare.
  • En del funktioner fungerar inte fullt ut med kombinationen Chrome som webbläsare och skärmläsaren Voiceover. Vi rekommenderar istället webbläsaren Safari.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Delar av 1177.se visar inte tillräckligt tydligt var tangentbordsfokus är. Fokuset kan se olika ut. 
  • Innehåller kommer inte alltid i en logisk ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord. Ibland måste du till exempel backa för att komma åt visst innehåll.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Till toppen av sidan