TILLGÄNGLIGHET PÅ 1177

Tillgänglighetsredogörelse 1177.se

1177.se är en offentlig webbsida för hälsa och sjukvård. Det finns en lag om att offentlig service ska vara tillgänglig för alla. Det betyder att alla ska kunna använda webbsidan, även du som har en funktionsnedsättning och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på 1177.se, Kroppen och Våga berätta. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som 1177.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan