Tillgänglighet på 1177 Vårdguiden

Tillgänglighetsredogörelse för 1177.se

1177.se är en offentlig webbsida för hälsa och sjukvård. Det finns en lag om att offentlig service ska vara tillgänglig för alla. Det betyder att alla ska kunna använda webbsidan, även du som har en funktionsnedsättning och du som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten.

Inera AB står bakom 1177.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på den så kallade öppna delen av 1177.se, det vill säga den del där du kan nå informationen utan att behöva logga in. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Läs mer om tillgänglighet inom andra tjänster

Tillgänglighetsredogörelse Journalen

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten på tjänsten Journalen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Tillgänglighetsredogörelse Formulärhantering

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller formulär att fylla i på 1177 . Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Tillgänglighetsredogörelse Stöd och behandling

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller e-tjänsten Stöd och behandling på 1177 . Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Till toppen av sidan