Tillgänglighet på 1177 Vårdguiden

Tillgänglighetsredogörelse Stöd och behandling

Inera förvaltar tjänsten Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Du som använder tjänsten har oftast haft kontakt med vården för att bedöma om en behandling på nätet är ett alternativ för dig. Vårt mål är att innehållet i Stöd och behandling ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Därför arbetar vi med att förbättra tillgängligheten.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Stöd och behandling. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som vi testar utifrån är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan