Tillgänglighet på 1177 Vårdguiden

Tillgänglighetsredogörelse Egen provhantering

Egen provhantering är en e-tjänst som förvaltas av Inera. Vårt mål är att tjänsten ska kunna hanteras och förstås av alla användare. Tjänsten ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet när du använder tjänsten Egen provhantering. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som tjänsten minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Till toppen av sidan