Tillgänglighet på 1177 Vårdguiden

Tillgänglighetsredogörelse 1177 Vårdguiden app

Vårt mål är att 1177 Vårdguiden app ska kunna användas av alla. Appen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning. Appen ska också fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten i 1177 Vårdguiden appen. Den här sidan beskriver hur appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs också vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 november 2021.

Till toppen av sidan