KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år i de flesta regioner.

Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad. För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Oftast kan du fortsätta få kallelser till undersökningar även efter att du fyllt 24 år. Annars måste du själv beställa tid hos en tandläkare eller tandhygienist.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det ekonomiska bidraget i tandvårdsstödet består av två delar:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.
  • Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår till vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning.
  • Ett högkostnadsskydd, som ger avdrag på priset när de så kallade referenspriserna i tandvården är högre än 3 000 kronor under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod gäller under ett år från att behandlingen börjar.

Du får inte några bidrag eller pengar hemskickade och du behöver inte heller lägga ut pengarna, utan det dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Tandläkaren eller tandhygienisten får sedan ersättning i efterskott från Försäkringskassan.

Det allmänna tandvårdsbidraget gäller för alla undersökningar och alla behandlingar som ersätts inom tandvårdsstödet. Behandlingar som inte ersätts är bland annat sådana som görs enbart för att ge ett bättre utseende, som till exempel tandblekning eller fasader.

Särskilt tandvårdsbidrag kan du få enbart för undersökning och förebyggande tandvård.

För all tandvård finns så kallade referenspriser som ligger till grund för vad som får räknas in i högkostnadsskyddet. Om tandvårdsmottagningens pris för en åtgärd är högre än referenspriset är det bara referenspriset som får räknas in i högkostnadsskyddet.

Akut tandvård kan bli dyrare

Ibland måste du få hjälp direkt, så kallad akut tandvård. Varje gång du söker akut brukar du få betala för en akut undersökning. Ofta är det också bara det mest akuta som undersöks och behandlas. Behöver du ytterligare behandling senare för att allt ska bli klart får du även betala för det. Dessutom är det oftast dyrare på kvällar och helger om det är jourtid.

Det finns även tandvårdsmottagningar som alltid har öppet kvällar och helger och som inte tar något extra betalt för det.

Att välja tandläkare och tandhygienist

Du kan välja vilken tandläkare eller tandhygienist du vill, på vilken ort du vill. Du kan välja att få din tandvård hos folktandvården eller hos en privat mottagning.

För att du ska kunna få tandvårdsstöd måste tandvårdsmottagningen vara ansluten till Försäkringskassan, vilket de flesta är. För att få veta om de är anslutna kan du fråga den tandvårdsmottagning du beställer tid hos.

För att hitta förteckningar över tandläkare om du vill ha en ny tandvårdskontakt kan du till exempel besöka Folktandvårdens eller Privattandläkarnas webbplatser.

Fråga alltid vad det kommer att kosta

Tandläkare och tandhygienister får själva bestämma vilket pris de tar för de olika undersökningarna och behandlingarna. Eftersom priserna kan skilja sig åt mellan olika tandvårdsmottagningar och de regler som styr högkostnadsskyddet är detaljerade, bör du be om en prisuppgift, helst skriftlig, innan behandlingen börjar. Du har rätt att få veta om du kan få tandvårdsstöd.

Om behandlingen görs i flera steg, eller om du behöver behandlas flera gånger, har du rätt att få ett skriftligt behandlingsförslag på vad det kommer att kosta och om det ingår i högkostnadsskyddet. Om det är svårt att ange ett exakt pris har du ändå rätt att få ett ungefärligt pris eller en uppskattning av vad det kan kosta som minst och som mest.

Tandvårdsmottagningarna ska tydligt visa sina prislistor i väntrummet, för att du ska kunna jämföra redan innan behandlingen börjar. En del mottagningar har också prislistor på sina webbplatser.

Till toppen av sidan