Vaccinationer

Vaccination mot pneumokocker i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Du som är 65 år eller äldre har en ökad risk att insjukna i pneumokockinfektioner. Även personer med vissa kroniska sjukdomar har högre risk att drabbas allvarligt.

Infektion med pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan även orsaka till exempel blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Riskgrupper som rekommenderas vaccination

Vaccinationen är gratis för dig som tillhör en eller flera av följande grupper:

  • Du är 65 år eller äldre
  • Du har en hjärtsjukdom
  • Du har en kronisk lungsjukdom, som KOL eller svår astma
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Du är mycket kraftigt överviktig
  • Du har nedsatt lungfunktion och försämrad hostkraft
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • Du missbrukar alkohol

Hur fungerar vaccinet?

Vaccinet heter Pneumovax® och skyddar mot de 23 vanligaste typerna av pneumokockbakterier. För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång.

För vissa personer som har en särskilt hög risk för att insjukna i pneumokockinfektioner kan det vara aktuellt att vaccineras med två olika pneumokockvacciner - Pneumovax® och Prevenar®.

Det gäller till exempel dig som saknar mjälte eller vid vissa immunbristsjukdomar, cancersjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Fråga din läkare om detta är aktuellt för dig.

Vad kostar det?

Om du tillhör någon av riskgrupperna är vaccination mot pneumokocker kostnadsfritt i Norrbotten. Du som inte tillhör en riskgrupp men ändå vill vaccinera dig kan naturligtvis göra detta genom att bekosta det själv.

Läs om vårdens avgifter på sidan Patientavgifter.

Till toppen av sidan