Tobak och alkohol

Hjälp att sluta snusa

Det finns många fördelar med att sluta snusa. Din hälsa och din ekonomi blir bättre och dessutom gör du dig fri från ett beroende. Det viktigaste för dig som planerar att sluta snusa är att du själv verkligen vill.

Att vara beroende av snus handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men det handlar också om vanor och inlärt beteende. Du kan läsa mer om det i texten Rökning och snusning. Att sluta snusa är ofta lättare än att sluta röka

Varför ska jag sluta snusa?

Det är skadligt för hälsan att snusa. Snusare får oftare diabetes typ 2 än icke-snusare. En hjärtinfarkt blir oftast svårare hos snusare än hos andra. Dessutom skadas tandköttet och tänderna missfärgas.

Här är några anledningar till varför det är bra att sluta snusa:

 • Du slipper de ökade riskerna att få sjukdomar.
 • Du får friskare och fräschare mun, tänder och tandkött. Du får också bättre andedräkt.
 • Du slipper vara beroende. Många upplever det som en lättnad att slippa oroa sig för om snusdosan finns till hands till exempel då man vaknar på morgonen.

Läs mer om risker med att snusa i texten Rökning och snusning.

Tips för att sluta snusa

Det är ofta lättare att sluta snusa om du vet varför du vill sluta. Börja därför med att svara på följande frågor:

 • Vad blir bättre för mig om jag slutar snusa?
 • Varför snusar jag?
 • Varför vill jag sluta snusa?

Börja med att minska mängden snus du använder

När du har bestämt dig för att sluta är det bra om du sakta minskar mängden snus du använder. Då vänjer sig kroppen vid en mindre mängd nikotin innan du slutar helt.

Några tips för att snusa mindre:

 • Använd portionssnus i stället för lössnus.
 • Byt från lightsnus till minisnus.
 • Placera dosorna där du inte ser dem.
 • Lämna snusdosan hemma ibland.
 • Prova snus utan nikotin.
 • Minska tiden med snus i munnen.
 • Minska mängden snus du tar varje gång.

När du har minskat mängden snus under tre till fyra veckor är det dags att sluta helt.

Gör så här:

 • Bestäm ett datum för när du ska sluta snusa.
 • Stärk din motivation att sluta snusa. Du kan till exempel samla ihop information och göra en lista över anledningar att sluta.
 • Fundera över vad som kan stoppa eller förstöra dina planer. Har du misslyckats tidigare? Vad var det som fick dig att börja igen den gången?
 • Håll reda på ditt snussug genom att anteckna varje gång du snusar under en dag och vad du gör just då. Sätt sedan betyg på hur viktig just den snusportionen är. Var den nödvändig eller mindre viktig? Håll gärna på med detta i minst en vecka. Då kan du se om du har snusat extra mycket vissa dagar och i så fall fundera över orsaken.
 • Snusa inte när du är på vissa platser. Sluta snusa helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid, till exempel jobbet, skolan eller hemma.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta snusa

Det viktigaste för att lyckas sluta snusa är att du är motiverad. Det betyder att du känner att du verkligen vill sluta snusa. Råd och stöd ökar också möjligheterna att leva utan snus.

Du kan få råd och stöd hos Sluta röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns personer som har stor erfarenhet av att hjälpa folk att sluta röka och som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i att hjälpa folk att sluta använda tobak och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

De flesta får abstinensbesvär

Kroppen är van vid att få en viss mängd nikotin om du snusar regelbundet. Därför kan du få så kallade abstinensbesvär om du slutar snusa och kroppen inte längre får något nikotin. Abstinensbesvär kan vara obehagligt och leda till att du börjar snusa igen.

Ett vanligt symtom på abstinens är att du känner ett starkt sug efter att snusa. Det brukar hålla i sig i 20–30 sekunder.

Här är några vanliga symtom på andra abstinensbesvär:

Abstinensbesvären brukar försvinna efter en till två veckor från det att du slutar snusa. Suget efter att snusa och den ökade aptiten kan finnas kvar längre tid.

Här är några tips som kan underlätta när du slutar snusa:

Läs mer

Skapa en hållbar vana - gör en hälsoplan

Det kan vara lättare än du tror att byta en dålig vana mot en bra. När du väl bestämt dig för att göra en förändring kan det vara bra att sätta upp realistiska och tydliga mål. Ett sätt kan vara att upprätta ett avtal med dig själv – att göra din egen hälsoplan.

Så äter du hälsosamt

Hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för att du ska få hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. Du behöver inte förändra dina matvanor helt och hållet i ett enda steg. Kom ihåg att varje liten förändring kan göra stor skillnad.

Rökning och snusning

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. Dessa ämnen gör till exempel att blodtrycket och pulsen ökar och att du får sämre kondition. De gör också att risken ökar för flera sjukdomar, som olika typer av cancer och diabetes typ 2. Det är lätt att bli beroende av att röka och snusa, men du som vill sluta kan få stöd och hjälp.

Till toppen av sidan