Förbered ditt vårdbesök

Goda råd inför besök i vården

Innehållet gäller Kronoberg

Goda råd i mötet med vården

Vi arbetar för att du som patient ska känna dig trygg och säker när du besöker oss. Vi vill gärna att du ställer frågor om du funderar över något i din vård. På så vis kan du hjälpa oss att ge dig en bättre vård.

Goda råd till dig som patient

Fråga alltid om du har funderingar
Dina frågor är välkomna. Det är viktigt att du förstår vad du ska undersökas för. Kontakta oss om du har blivit lovad en återbesökstid, undersökningstid eller besked om provsvar och inte fått det.

Delta aktivt i alla beslut

Vården ska ske i samråd med dig. Kom ihåg att ta reda på hur behandlingen ska fortsätta när du kommer hem.

Lär känna din medicin

Ta reda på vad medicinen heter, vad den gör för nytta, hur länge och på vilket sätt du ska ta den. Fråga om biverkningar och om någon annan medicin, mat eller dryck kan påverka medicineringen negativt.

Ta gärna med någon som stöd

Be en familjemedlem eller en vän att vara med vid besöket. Det kan vara en hjälp att flera hör vad som sägs.

Berätta om dina vanor

Berätta för hälso- och sjukvårdspersonalen om dina vanor till exempel rökning, alkohol och motion. Berätta ärligt om vilka mediciner du tar, även naturläkemedel, om du är överkänslig mot något eller om du äter speciell kost.

Säg till om du känner smärta eller obehag

Det är viktigt att vårdpersonalen förstår dina symtom så att de kan hjälpa dig på bästa sätt.

Källa: WHO, som är FN:s världshälsoorganisation, har ett särskilt program för patientsäkerhet. I det ges sex goda råd till alla patienter.

Till toppen av sidan