Covid-19

Filmtext kurmanji Dalarna

The content concerns Dalarna

Dem baṣ kurmancî

Navê min Evîn e, ez alîkarê hemṣîrême (syster e) û wergerim.

Ez li navenda tenduristîya Jakobsgårdarna kar dikim.

Ez li herêma Dalarna dijîm.

Ez daxwaz dikim ku te agahdar bikim, ji bo ku tu bikaribi vaksîna li dijî covîd-19 e bibî.

Bi vaksîn kirina li dijî covîd-19 e, tu bi xeterîya ku bi nexweṣîya giran bikevi, anjî bimri kêm diki.

Bi vaksîn kirina xwe tu tirsa belavbûna vê nexweṣîyê li hawirdora xwe kêm diki.

Ev vaksîn bi kontorolên ewlehîyê, û bi awayekî rêk û pêk hatîye erê kirin.

Li hember covîd-19 e tu azadî ku tu xwe vaksîn biki, û vaksîn belaṣe.

Ji bo vaksîn kirina li dijî covîd-19 e, divê tu wextekî bide veqetandin.

Weke nivîsa li jêr bik:

Bikeve malpera 1177.se Dalarna.

Pêl pêṣkova OTHER LANGUAES biki.

Weke mînak: Zimanê kurdî (kurmancî) bineqîni.

Anha tê bikevi pela wext veqetandinê, û hemû cîhên ku mirov dikari lê vaksîn bibi bibîni, tu dikari cîhê helî nêzîk ji bo vaksîn kirina xwe veqetîni.

Ji bo wext veqetandinê weha biki:

Agahîyên ji bo ew kesên xwe vaksîn biki, tu dikari li cîhê ku te wext ji bo xwe hilbijartîye bibîni.

Li cîhên alîkarîyê jî, kesên ji bo te bikaribin wextekî veqetînin jî hene.

Heger li cîhê vaksîn kirinê tu hewceyî werger bi, ewê ji bo te amade bikin.

Heger te wext li ew cîhê vaksîn kirinê daxwaz kiribi, û wext nebe, tu dikari li cîhekî din yên nêzîk wextekî yên vaksîn kirinê bidi veqetandin.

To the top of the page