RÖKFRI

På besök hos distriktssköterskan

Att sluta röka på egen hand kan för en del kännas omöjligt. Då är det bra att det finns människor att prata med inom hälso- och sjukvården. En del av distriktssköterskorna i länet är specialutbildade för att hjälpa människor att sluta röka.

Till distriktssköterskan kommer vanligen de som rökt mycket och länge, som känner sig fast i ett kraftigt nikotinberoende och verkligen försökt, kanske flera gånger, att sluta röka på egen hand.

Kontakta din vårdcentral

För dig som känner dig träffad av beskrivningen ovan kan det vara bra att känna till den här möjligheten att få hjälp till ett rökfritt liv. För att få den här typen av hjälp kontaktar du din vårdcentral. Därefter får du träffa en distriktssköterska eller en sjuksköterska.

Fyra träffar

Det brukar bli fyra träffar hos distriktssköterskan. Här kan du läsa om ungefär vad dessa träffar kan innehålla. I verkligheten är varje träff anpassad efter dina behov.

Första besöket

Det är viktigt att du är motiverad, att du verkligen vill sluta röka. Alla beteenden som du vill ändra måste komma från dig själv. Det går inte att ändra ett beteendemönster bara för att någon säger det åt dig.

Du och distriktssköterskan samtalar om din motivation, dina erfarenheter från tidigare försök att sluta röka och framför allt om förberedelser inför rökstoppet. Det är viktigt att du förbereder dig ordentligt, exempelvis genom att se till att all tobak är borta från din omgivning, genom att berätta för dina närmaste att du tänker sluta röka och genom att lära dig hur du ska förändra dina vanor.

Distriktssköterskan berättar om olika läkemedel, om nikotinberoende och hur du kan hantera abstinensen. Du kanske också får en plan för fysisk aktivitet och en broschyr att läsa på egen hand. Sist men inte minst ska du bestämma ett datum cirka en till tre veckor framåt i tiden då rökstoppet ska ske.

Andra besöket

Nästa gång du träffar distriktssköterskan har du slutat röka. Vanligtvis brukar detta andra samtal ske inom fem dagar efter rökstoppet. På så sätt kan ni tillsammans diskutera svårigheter som uppkommit och metoder för att fortsätta att vara rökfri. Nu kan ni också diskutera vad du kan göra i stället för att röka. Här kan du komma med egna idéer, för det är du som vet vad som passar dig bäst.

Som rökare tänker du att vissa situationer helt enkelt kräver en cigarett. Till en början kan det vara bäst att undvika dessa situationer eller platser, men det är ändå bra om du har en plan för att sakta utsätta dig för dessa situationer. Målet är att du själv, inte cigaretterna, ska kontrollera ditt liv.

Tredje besöket

Efter ytterligare två till fyra veckor är det dags för nästa träff, som handlar mycket om uppföljning och hur din situation ser ut just nu. Ni diskuterar framgångar och svårigheter, nya vanor och hur nikotinsuget bearbetas.

Nu, när du förhoppningsvis är rökfri och har varit det några veckor, är det dags att åter diskutera matvanor och motion. Ni diskuterar också hur du ska gå vidare och gör kanske en lista över situationer som är svåra. Kanske pratar ni också om saker du behöver utveckla för att stå stark i ditt nya liv som rökfri.

Fjärde besöket

Det fjärde besöket är det sista besöket och sker två till fyra månader efter rökstoppet. Här utgår ni från din situation och dina erfarenheter med att sluta röka. En viktig aspekt är att lyfta fram vad du vunnit på att sluta röka och hur du kan undvika återfall.

Du kan be att få träffas igen för samtal. Kanske behöver du läkemedel för att klara av de sista röksugsattackerna, eller bara några strategier för att komma förbi de svårigheter som fortfarande kan finnas. I de flesta fall är det dock tillräckligt med fyra besök. Det är vanligt att de som slutar röka eller snusa följs upp sex och tolv månader efter stoppet. Det sker oftast genom ett brev eller telefonsamtal. Då har du också en möjlighet att få ytterligare stöd.

Till toppen av sidan