Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill gå till när du behöver öppenvård. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Så här väljer du

I Kalmar län kallas vårdvalet för Hälsoval.

Du kan välja bland 28 offentliga och 12 privata hälsocentraler eller läkarmottagningar i länet.

Alla hälsocentraler/läkarmottagningar som finns i listan uppfyller de krav som Region Kalmar län ställer på vård och kvalitet. På samtliga mottagningar ska det finnas läkare som är specialister inom allmänmedicin samt sjuksköterskor med särskild utbildning inom till exempel diabetes och demens. De ska även kunna erbjuda dig stöd och hjälp till en hälsosammare livsstil.

På en del mottagningar kan du även välja läkare. Mottagningen har dock rätt att neka ditt val om läkaren redan är fulltecknad. Då kan man ibland få möjlighet att bli uppsatt på en väntelista. Du kan när som helst byta hälsocentral eller läkarmottagning och du får göra hur många byten du vill.

Nyinflyttade till länet får ett brev med information om att de tilldelats den hälsocentral eller läkarmottagning som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Om du flyttar inom Kalmar län och har gjort ett aktivt val av hälsocentral/läkarmottagning finns ditt val kvar tills du gör ett nytt val. Om du flyttar från länet och har valt hälsocentral/läkarmottagning i Kalmar län tas ditt val bort automatiskt.

Är du vårdnadshavare kan du också göra ett val för ditt/dina barn under 18 år.

Nyfödda barn tilldelas automatiskt den hälsocentral eller läkarmottagning som mamman valt. Målsman får ett brev med information om vilken hälsocentral/läkarmottagning barnet tilldelats.

Så här väljer du hälsocentral

Logga in på 1177.se och välj direkt den hälsocentral/läkarmottagning i Kalmar län som du vill tillhöra eller byta till. Du kan även fylla i en blankett som lämnas/skickas med post till vald mottagning.

Vill du välja vårdcentral/läkarmottagning i Jönköpings eller Östergötlands län kan du även göra det via formulär i e-tjänsten:

Vill du välja en vårdcentral/läkarmottagning i en annan region i Sverige kan du läsa mer hos den regionen du vill välja:

Frågor om Hälsoval?

Kontakta hälsocentral/vårdcentral/läkarmottagning

Eller kontakta Hälsovalsenheten i Kalmar län via e-post bestallarenheten@regionkalmar.se.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Kalmar län betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Kalmar län.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och väljer att söka vård i Region Kalmar län betalar du den patientavgift som gäller i Kalmar län. Du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av Region Kalmar län.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Hitta och jämföra hälsocentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du kontaktuppgifter till alla hälsocentraler i Kalmar län. Du kan också jämföra alla hälsocentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan