VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mer ovanlig under de senaste 40 åren.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som kallas livmodertappen och som mynnar ut i slidan. Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de utvecklats till cancer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt men du ska inte lämna cellprov om du har mens. Har du det den dag du blivit kallad, bör du boka en ny tid.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid.

Så går undersökningen till

När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt. Oftast används en spatel som stryks mot livmodertappen och sedan en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar.

En del tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen går snabbt och tar bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Du får svara på frågor

Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt.

Exempel på frågor som du kan behöva svara på:

  • När var första dagen för din senaste mens?
  • Har mensen upphört?
  • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
  • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
  • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året?

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Kalmar län

Gynekologisk cellprovtagning i Kalmar län

I Kalmar län erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 50 år gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Kvinnor mellan 51 och 65 år erbjuds cellprovtagning vart femte år. Alla kvinnor får automatiskt en kallelse hem till närmaste mödrahälsovård-/barnmorskemottagning. Har man tid till gynekolog så kan gynekologen ta cellprovet.

Cellprovtagningen är från 1 januari 2018 kostnadsfri.

Cellprovet utförs av en legitimerad barnmorska inom mödrahälsovården och granskas av en cytodiagnostiker. Vid avvikelse av betydelse granskas det även av en läkare (patolog).

Du får alltid svar på undersökningen via brev, något som kan ta upp till två månader. Svarsalternativen i brevet är

  • Nytt prov - då du behöver ta om provet på grund av inflammation eller tekniskt fel. 
  • Normalt prov - du blir kallad igen enligt schema om några år.
  • Cellförändringar - vidare utredning eller behandling. Vid cellförändringar blir du inbokad för att träffa gynekolog efter lämpligt tidsintervall och får en kallelse till det besöket.

Det är viktigt att du som kvinna genomgår gynekologisk cellprovtagning när du blir kallad. Upptäcks och behandlas cellförändringar i ett tidigt stadium kan det förhindra att livmoderhalscancer utvecklas. Tack vare de regelbundna cellprovskontrollerna har det blivit betydligt ovanligare med livmoderhalscancer under de senaste 40 åren.

Av- och omboka tid direkt för Gynekologisk cellprovtagning

Passar inte den tid du har fått till gynekologisk cellprovkontroll? Boka då om den direkt - det är viktigt att du kommer varje gång du blir kallad.

Logga in i e-tjänsten på 1177.se via länkarna nedan och boka om din tid.

Där väljer du direkt i kalendervyn den lediga tid som passar dig och du får direkt en bekräftelse på din ombokning. Du kan även avboka, eller boka en ny tid i e-tjänsten om du av någon anledning redan avbokat den.

Logga i din mottagnings e-tjänst för att av- och omboka tid till gynekologisk cellprovtagning direkt

Så mår du efteråt

Efter provtagningen kan du fortsätta med de aktiviteter du vanligtvis har. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret brukar komma inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat.

Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för få celler. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Kalmar län

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag ta ett gynekologiskt cellprov?

Alla kvinnor i Sverige i åldern 23-65 år kallas flera gånger i livet till gynekologisk cellprovskontroll. Provtagningen görs för att skydda kvinnor mot sjukdomen. I ovanliga fall upptäcks cancer. Det sker nästan alltid i ett så tidigt skede att cancern går att bota.

Vilket skydd får jag av att gå på cellsprovskontroll?

Om du går på regelbundna kontroller får du ett 90 procentigt skydd mot livmoderhalscancer.

Behöver jag ta provet om jag är vaccinerad mot livmoderhalscancer? (HPV-vaccin).

Vaccinet skyddar inte helt mot livmoderhalscancer. För de som vaccineras i mellanstadiet är skyddet ungefär 70 procent. Vaccination senare i livet ger ett lägre skydd. Därför är det viktigt att du går varje gång du blir kallad till cellprovtagning, även om du är vaccinerad. Om du har vaccinerats mot HPV och också deltar i screeningprogrammet är risken mycket liten att du får livmoderhalscancer.

Känns det om jag har cellförändringar?

Du kan inte själv känna om du har cellförändringar. Cellförändringar ilivmoderhalsen utvecklas långsamt och märks inte. Genom att lämna cellprov kan vi upptäcka förändringar tidigt. Cellprovet gör att du kan skydda dig mot livmoderhalscancer.

Är cellförändringar samma sak som livmoderhalscancer?

Nej, det är inte alls samma sak. Cellförändringar är vanligt och alla förändringar är inte farliga. Men det finns också cellförändringar som kan utvecklas till cancer. De förändringarna behöver behandlas.

Räcker det att göra undersökningen en gång?

Nej, varje provtagning är viktig. Kvinnor i åldern 23-50 får en kallelse vart tredje år. Kvinnor som är 51-65 år får en kallelse vart femte år. Du bör gå varje gång du blir kallad till en gynekologisk cellprovtagning.

Hur görs undersökningen?

Provet tas i en gynekologstol av en barnmorska. Du får ta av dig på underkroppen. Sedan tar barnmorskan ett cellprov från livmodertappen islidan med en liten mjuk borste och en spatel. En spatel är som en glasspinne. En del kvinnor tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen tar bara någon minut.

Ska jag gå på cellprovtagning om jag är gravid?

Tala med din barnmorska när du kommer på besök. För det mesta går det bra att ta prov.

Hur lång tid måste jag vänta för att få svar på cellprovtagningen?

Du får svaret hemskickat i brevlådan. Om du inte har fått svar efter tre månader eller om du har frågor om ditt cellprov är du välkommen att kontakta mödrahälsovårdsmottagningen.

Vad händer om provet visar att jag har cellförändringar?

Ungefär 5% av alla cellprov visar cellförändringar. Det är mycket ovanligt att cellförändringarna är cancer. Lätta cellförändringar kan ofta läka ut av sig själva och behöver därför inte alltid behandlas. Om ditt prov visar cellförändringar får du tid hos en gynekolog som gör en undersökning. Om läkaren bedömer att förändringarna kan utvecklastill cancer får du en tid för behandling.
Vid behandlingen tas förändringarna bort. Det är en enkel operation som oftast görs med lokalbedövning. Efter behandlingen behöver de flesta kvinnor gå på fler kontroller än de som inte har haft några cellförändringar.

Vad händer om jag missar min inbokade tid?

Kontakta mödrahälsovårdsmottagningen för att boka en ny tid om den inbokade tiden inte passar eller om du har missat din tid.

Varför får en del kvinnor livmoderhalscancer?

Cancer i livmoderhalsen orsakas oftast av humant papillomvirus (HPV) som sprids sexuellt. Cellförändringarnasom kommer av viruset kan utvecklas till livmoderhalscancer. Alla kvinnor som har sex, eller som har haft sex, kan få livmoderhalscancer.

Är livmoderhalscancer ärftligt?

Nej, livmoderhalscancer är inte direkt ärftligt. Immunförsvarets förmåga att bekämpa HPV kan vara olika från person till person och denna förmåga kan delvis vara ärftlig.

Jag känner mig frisk, ska jag ändå gå?

Ja, cellförändringar som orsakar livmoderhalscancer känns inte. Det är därför viktigt att du går på gynekologiskcellprovtagning, även om du känner dig frisk.

Vad kan jag göra själv för att skydda mig mot livmoderhalscancer?

Genom att gå på cellprovtagning när du blir kallad har du ett starkt skydd mot livmoderhalscancer. Du minskar risken för att få sjukdomen om du inte röker. Du kan också skydda dig delvis mot sjukdomen genom att använda kondom i nya relationer. Om du även har vaccinerat dig i unga år så har du ett ännu starkare skydd. Vaccin och cellprovskontroll kompletterar varandra.