I HEMMET OCH PÅ FRITIDEN

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter.

En person med anpassade spelkort. Fotografi.

Hjälpmedel att köpa, hyra eller låna

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta för dig att utöva dina fritidsintressen.

Det kan vara ganska enkla produkter, som till exempel anpassade spelkort. Hjälpmedlen kan också vara mer avancerade. Det kan till exempel vara specialbyggda hjälpmedel för idrott, som kälke för ishockey eller sit-ski för utförsåkning.

Det varierar mellan olika landsting och regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel.

Oftast får du köpa fritidshjälpmedel själv

Ibland kan du få fritidhjälpmedel utskrivna av vården, men det är inte så vanligt. Däremot kan den person som du brukar ha kontakt för att få hjälpmedel ofta berätta om var du kan hyra, köpa eller låna fritidshjälpmedel. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren brukar också kunna informera om eventuella bidrag som finns att söka.

Kalmar län

Fritidshjälpmedel i Kalmar län

Hjälpmedelsverksamheten har ett förråd med fritidshjälpmedel, som utökas successivt. Vi lånar ut fritidshjälpmedel under en begränsad tid, max 2 veckor, till dig som är folkbokförd i länet. Fritidshjälpmedel kan inte förskrivas.

Du kan låna fritidshjälpmedel för att prova dig fram till ett hjälpmedel eller en aktivitet som passar dig. Du kan också låna ett hjälpmedel inför till exempel semester, kvällskurs eller en idrottsdag i skolan.

Läs mer om vilka fritidshjälpmedel som går att låna i Kalmar län.

Kontaktuppgifter 

Adress till depå/lager för fritidshjälpmedel i Kalmar län:
Region Kalmar län
Hjälpmedelsverksamheten
Timmergatan 5
593 62 Västervik
 
För att boka ett lån ringer du till hjälpmedelscentralens kundtjänst, telefon 0490-87220.
 

Det bokade fritidshjälpmedlet kan hämtas på någon av länets två hjälpmedelscentraler i Kalmar och Västervik.

Att tänka på

  • Användning och montering sker helt på brukarens eget ansvar. Region Kalmar län ansvarar ej för eventuella skador som kan uppkomma vid felaktig användning eller montering.
  • Fritidshjälpmedlet ska vara helt och rengjort vid återlämning.
  • Du har ansvaret för att själv lämna tillbaka fritidshjälpmedlet när lånetiden är slut.

Vem kontaktar jag?

Fråga din förskrivare om det finns fritidshjälpmedel som du kan få genom vården. Beskriv vad du vill ha eller vad du vill kunna göra.

Förskrivaren brukar också känna till vilka andra verksamheter som finns där du bor, och var du kan låna, hyra eller köpa olika fritidshjälpmedel.

Hos Svenska Parasportförbundet kan du få mer information om vilka idrotter som de organiserar där du bor. 

Till toppen av sidan