Operationer av könsorgan och urinvägar

Titthålsoperation av njursten

Innehållet gäller Jönköpings län

Urinen innehåller olika salter. Om koncentrationen av salt blir för hög, till exempel om man druckit för lite, kan det bildas kristaller, som i sin tur kan växa och bilda njurstenar.

Varför får man behandlingen?

Blir koncentrationen av salter i urinen för hög kan det bildas kristaller. Dessa kan växa och bilda njurstenar. Om stenarna är små spolas de ut med urinen och ger inga besvär. Är stenarna större kan de stanna kvar i njuren eller trilla ner och fastna i urinledaren. Om stenen blir kvar i urinledaren kan urinen inte passera.

Stenar i urinvägarna kan behandlas på flera sätt, till exempel genom stötvågsbehandling (ESVL), vanlig operation med hjälp av fiberoptik via urinröret eller titthålsoperation i njuren. Vilken behandling du får beror på stenens storlek och läge.

Vårdtid efter behandling med titthålsoperation är upp till en vecka.

Hur går behandlingen till?

Under titthålsoperationen är du sövd. Med hjälp av röntgen för läkaren in en tunn nål i njuren. Via kanalen som bildas förs ett tunt rör in och med hjälp av fiberoptik kan man se stenen eller stenarna. Stenen krossas med ultraljud eller laser och sugs ut. Små millimeterstora stenkorn kan vara kvar efteråt, men dessa kissas normalt ut med urinen.

När operationen är klar lägger man in en kateter (en tunn mjuk plastslang) genom kanalen i huden till njuren. Katetern används vid efterkontrollen med röntgen. 

Operationen tar en till tre timmar beroende på stenens storlek.

Efter behandlingen

Du kan ha vissa besvär efteråt men kan röra sig helt fritt. För att minska risken för infektion får du antibiotikabehandling.

Inom de första dagarna brukar en röntgenundersökning göras. Katetern som sattes in vid operationen används för att spruta in en färg (kontrastmedel) som gör det lättare att se om det finns stenrester kvar och hur urinen rinner ner till urinblåsan. Om det är fri passage till urinblåsan stängs kateterslangen och tas sedan bort ett dygn senare. Urinen kan vara lite blodig några dagar efter operationen.

Du sjukskrivs oftast en till två veckor efter operationen beroende på vilken typ av arbete du har. Ytterligare kontraströntgen görs normalt efter ett par veckor.

Komplikationer

Det kan förekomma komplikationer efter titthålsoperationen, men de är sällsynta.

Mer på 1177 Vårdguiden

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Njursten

Njursten kan bildas av salter i urinen. Stenarna är oftast mycket små och spolas ut med urinen utan att du märker det. Ibland kan en sten bli större och fastna i urinledaren. Då kan du få mycket ont i ena sidan eller i ryggen. Det kallas att få ett njurstensanfall. Ibland kan du behöva behandling på sjukhus.

Stötvågsbehandling av njursten (ESVL) i Jönköpings län

Du kan få stötvågsbehandling om du har problem med njursten. Med behandlingen kan njurstenar avlägsnas utan operation, sövning eller bedövning.

Operation av sten i urinledaren med fiberinstrument

Urinen innehåller olika salter. Om koncentrationen av salt blir för hög, till exempel om man druckit för lite, kan det bildas kristaller, som i sin tur kan växa och bilda njurstenar.

Till toppen av sidan