Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Arbetshjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning eller en sjukdom kan behöva särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta. Själva arbetsplatsen kan också behöva anpassas. Du eller din arbetsgivare kan få bidrag för det.

Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som vanligtvis inte används där du arbetar. Hjälpmedlen är personligt anpassade för dig och det du behöver.

Arbetshjälpmedel kan till exempel vara utrustning som kompletterar en hörapparat, och gör att du som har en hörapparat hör bättre på möten. Det kan också vara utrustning som till exempel förstorar text eller omvandlar text till punktskrift om du har en synnedsättning.

Hjälpmedel och anpassning av din arbetsplats

Det är din arbetsgivare som har ansvar för att du har en bra och säker arbetsmiljö. Ansvaret för arbetshjälpmedel är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassans ansvar

Det är Försäkringskassan som beviljar och betalar ut bidrag till arbetshjälpmedel för dig som har en anställning. De kan ge bidrag till arbetshjälpmedel som behövs för att du ska kunna ha kvar din anställning.

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag för hjälpmedel om något av följande stämmer:

  • Du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av arbetet utan hjälpmedel.
  • Du deltar i rehabilitering.
  • Du behöver hjälp för att kunna arbeta igen, till exempel efter en sjukskrivning. 

Både personer som har varit anställda i minst tolv månader, egna företagare och arbetsgivare kan få bidrag.

Läs mer om bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har ansvar för att du som har en funktionsnedsättning och är arbetslös kan få ett arbete eller sysselsättning. De har också ansvar för de arbetshjälpmedel som du behöver för att kunna ta ett nytt arbete.

Ansvaret gäller för de tolv första månaderna av din anställning. Sedan övergår ansvaret till Försäkringskassan. Om du har en anställning med lönebidrag har Arbetsförmedlingen kvar ansvaret även efter tolv månader.

Arbetsförmedlingen kan också bekosta tal- och punktskriftslitteratur när du behöver det för en utbildning som kan leda till arbete.

Läs mer om bidrag till arbetshjälpmedel hos Arbetsförmedlingen.

Vem kontaktar jag?

Kontakta din arbetsgivare om du har synpunkter på din arbetsmiljö eller på säkerheten på din arbetsplats.

Kontakta Försäkringskassan om du behöver ett arbetshjälpmedel i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Detsamma gäller om du behöver en anpassning av arbetsplatsen. För att ansöka om arbetshjälpmedel behöver du ett intyg eller en arbetsplatsutredning från en arbetsterapeut, fysioterapeut eller motsvarande.

Kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver ett arbetshjälpmedel när du har fått ett nytt arbete.

Personligt biträde

Ett personligt biträde fungerar som ett stöd på arbetet om du har en funktionsnedsättning, till exempel en synnedsättning.  Då kan du kan få bidrag för den assistans du behöver på arbetet.

Du kan även få bidrag för att det personliga biträdet ska få utbildning i teckenspråk eller som tolk för personer med dövblindhet. Du kan också få bidrag för att få facklitteratur inläst, om du har en synnedsättning och genomgår utbildning inom ett företag.

Läs mer om personligt biträde på Arbetsförmedlingens webbplatse

Vem kontaktar jag?

Kontakta Arbetsförmedlingen där du bor för att få mer information.

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel är sådan utrustning som du som anställd behöver för att förebygga arbetsskador i ditt arbete. De gäller oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Det kan till exempel vara hjälpmedel som underlättar vid tunga lyft, eller höj- och sänkbara bord om du har ett stillasittande arbete. 

Det är arbetsgivarens ansvar att du har den utrustning som behövs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Vem kontaktar jag?

Kontakta din arbetsgivare om du har behov av utrustning på din arbetsplats.

Läs mer på 1177.se

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Till toppen av sidan