Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad individuell plan, SIP, i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården, socialtjänsten och/eller skolan, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov.

Syftet med planen är att du ska få ett samordnat stöd och där verksamheterna gör det tydligt vem som gör vad. Planen ska vara formulerad på ett begripligt sätt. Samverkan med SIP ska alltid följas upp för att se till att dina behov tillgodosetts.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • vem som är ansvarig (samordnare) för det övergripande SIP-arbetet.
Till toppen av sidan