ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Barn- och kvinnohälsovård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Kvinnohälsovården erbjuder mödrahälsovård, det vill säga kontroller och undersökningar under graviditeten.

Barnhälsovården (BVC)

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Här arbetar barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare. Det finns också psykologer finns knutna till barnhälsovården.

Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Som förälder får du råd och stöd, individuellt eller i grupp.

Är du förstagångsförälder erbjuds du ett hälsosamtal.

Familjecentralen

En familjecentral vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Här finns barn- och kvinnohälsovård, socialtjänst och en öppen förskola. Familjecentralen är en mötesplats där du kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Här erbjuds du förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, familjeplanering och föräldraträffar som leds av specialistutbildad personal under graviditet och barnets första sex år.

På öppna förskolan kan du som är hemma med dina barn träffa andra föräldrar och barn. Här kan barnen leka och utvecklas och föräldrarna kan umgås och utbyta erfarenheter.

Kvinnohälsovården

Kvinnohälsovården erbjuder mödrahälsovård, det vill säga kontroller och undersökningar under graviditeten.

Hos kvinnohälsovården kan du också få hjälp med graviditetstest, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.

Stöd till blivande föräldrar

Som blivande mamma erbjuds du regelbundna hälsoundersökningar av barnmorska.

Ni som blivande föräldrar får också ett allsidigt stöd i föräldraskapet genom enskilda samtal, hälsosamtal och information om kvinnors hälsa, sex och samlevnad.

Kvinnohälsovården erbjuder blivande föräldrar att delta i föräldraträffar som en förberedelse inför förlossningen och föräldraskapet. En del mottagningar erbjuder även föreläsningar om förlossning, smärtlindring och amning.

Hitta mottagning

Till toppen av sidan