BOKA, OMBOKA ELLER AVBOKA EN TID

Avboka eller ändra tid

Innehållet gäller Jönköpings län

Kontakta mottagningen så snart som möjligt om du behöver avboka eller ändra din tid.

Avboka eller ändra tid till specialistsjukvård (på sjukhus)

Kontakta mottagningen så snart som möjligt för att avboka eller ändra tiden, men senast tre hela vardagar (72 timmar) före besöket.

Så här gör du för att av- eller omboka tid

Logga in för att avboka eller boka om din tid. Kontakta alltid mottagningen direkt vid akut förhinder.

Kontaktuppgifter: Hitta vård i Jönköpings län

Om du uteblir från ett bokat besök eller avbokar eller ändrar tiden senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket, får du en faktura på patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort. Barn och ungdomar under 20 år får en faktura på 100 kronor.

Om du uteblir från en operation eller inläggning på sjukhus eller avbokar eller ändrar tiden senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket får du en faktura på patientavgiften. Barn och ungdomar får en faktura på 100 kronor.

Om specialistsjukvården avbokar för sent

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före besöket behöver du inte betala patientavgift. Du behöver inte heller betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Om specialistsjukvården avbokar för sent betalas även sjukreseersättning inklusive egenavgift av Region Jönköpings län. Sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att sjukreseersättning ska kunna betalas ut.

Avboka eller ändra tid till övriga vårdbesök, till exempel på vårdcentraler

Kontakta mottagningen så snart som möjligt för att avboka eller ändra tiden, men senast en hel vardag (24 timmar) före besöket. Logga in för att avboka eller boka om din tid. Kontakta alltid mottagningen direkt vid akut förhinder.

Kontaktuppgifter: Hitta vård i Jönköpings län

Om du uteblir från ett bokat besök eller avbokar eller ändrar tiden senare än en hel vardag (24 timmar) före besöket får du en faktura på patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort. Barn och ungdomar under 20 år får en faktura på 100 kronor.

Om vårdcentralen avbokar för sent

Om vårdcentralen avbokar planerad vård senare än en hel vardag (24 timmar) före besöket behöver du inte betala patientavgift. Du behöver inte heller betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Avgiften inte högkostnadsgrundande

Avgift för uteblivet besök eller sen avbokning är inte högkostnadsgrundande. Det betyder att den inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Om språktolk var bokad

Om språktolk var bokad till besöket och du uteblir eller avbokar så sent att språktolken inte hinner bokas av får du betala 310 kronor i tolkavgift.