Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

En person läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Behöver jag boka tid?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen kan du boka tid via 1177.se eller bokningstelefonen. På vissa orter finns det också möjlighet att komma till drop in-mottagningar.  

Boka tid via 1177.se

 • Gå in på hälsocentralens sida under Hitta vård, och klicka på Boka tid för vaccination mot covid-19 som finns under Våra e-tjänster
 • Välj vilken e-legitimation du vill logga in med och följ instruktionerna.
 • När du har loggat in ser du ett formulär där du ska besvara ett antal frågor. Om du får alternativet Boka tid när du har besvarat frågorna så tillhör du de som kan boka vaccinationstid just nu.
 • Tryck på Boka tid och välj det bokningsalternativ som stämmer för dig.
 • När din bokning är registrerad får du en bekräftelse. Läs noga vad som står i bekräftelsen

Vissa modeller av mobiltelefoner kan inte hantera e-tjänsten för webbtidbokning. Då är rekommendationen att boka tid via en dator istället, eller ringa till bokningstelefonen.

Boka tid via telefon

 • Ring till bokningstelefonen på telefonnummer 063-14 22 50.
 • Följ instruktionerna som du får i talsvaret.

Bokningstelefonen är bara till för just tidsbokning. Har du medicinska frågor om covid-19-vaccination så kan du läsa här på 1177.se eller ringa 1177.

Drop in-mottagningar

Ibland finns det möjlighet att gå till mottagningar som erbjuder drop-in-vaccination. Här ser du om drop-in erbjuds på den ort där du vill vaccinera dig: Vaccinationstider för influensa, pneumokocker och covid-19 i Jämtland Härjedalen.

Hur många doser behöver jag?

Här nedanför kan du se en tabell över hur många doser som du rekommenderas. Nedanför tabellen kan du se hur lång tid det ska gå mellan doserna.

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2  
18 – 64 år  Dos 1 + Dos 2 Dos 3 
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.* Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen kan du få dos 2 genom att boka tid eller genom att komma till en drop-in-mottagning.

Du som vill ha dos 2 i en annan region kan läsa mer om hur du bokar tid här. Där finns även information för dig som fått dos 1 i en annan region men vill få dos 2 i Region Jämtland Härjedalen.

12 till 17 år

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig med minst två doser.

Så här långt behöver det gå mellan doserna:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

18 år och äldre

Alla som är mellan 18 och 64 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Så här långt behöver det gå mellan doserna.

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter din andra dos.
Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen kan du få dos 3 på drop-in-mottagning eller genom att boka tid på någon av vaccinationsmottagningarna. Läs mer om vaccinationstider i Jämtland Härjedalen.

En del har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och rekommenderas fler påfyllnadsdoser.

Det gäller dig om något av följande stämmer:

 • Du bor på ett äldreboende.
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du fyller 65 år i år eller är äldre.
 • Du har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.
 • Du har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar och har fyllt 18 år eller är äldre. 

Fyller 65 år i år eller är äldre, samt äldre än 18 år med hemtjänst eller hemsjukvård

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter första dosen.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst fyra månader efter den tredje dosen.

Äldre än 18 år med Downs syndrom eller nedsatt immunförsvar

Grundvaccination:

 • Dos 1
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst tre månader efter tredje dosen.

Du som har nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos vaccin i din grundvaccination. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 vid nedsatt immunförsvar.

Att tänka på inför vaccinationen

Du behöver ta med dig legitimation när du ska vaccinera dig. ​

Det är bra att ha på sig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Till exempel en kortärmad tröja. ​

Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg, om du har bokat tid.

Det är vanligt att få biverkningar. Läs mer i Vaccination mot covid-19. ​ 

Jämtland Härjedalen

Hälsodeklaration

Innan vaccinationen ska du fylla i en hälsodeklaration. Gör det gärna i förväg och ta med dig den till vaccinationsmottagningen.

Här kan du ladda ner:

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19/säsongsinfluensa/pneumokock

Om du inte har tillgång till skrivare så får du börja med att fylla i hälsodeklarationen på plats när du kommer till din bokade tid.

Samtycke vid vaccination för dig som inte har fyllt 18 år

Du som är under 18 år behöver också ta med dig en ifylld samtyckesblankett. Läs mer om det under rubriken Vaccination av barn och unga längre upp på den här sidan.

Intyg för personal som ska vaccinera sig

Här finns ett intyg för personal som ska vaccinera sig mot covid-19.

Det gäller för personal inom vård och omsorg hos privata vårdgivare och privat tandvård. Det gäller även för personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära följande personer:

 • De som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • De som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Om du är rädd för nålstick

Det är vanligt att känna oro och att vara rädd för sprutor. Men det finns mycket som du kan göra själv. Läs mer i texten Att vara rädd för nålstick. ​

Boka om din tid

Boka om din tid om du inte kan komma. Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Jämtland Härjedalen

Har du bokat via telefon, ring 063-14 22 50 och välj Avboka tid. Tala in namn, personnummer och vilken tid du vill avboka.

Har du bokat via 1177.se så syns tiden under Bokade tider inne i e-tjänsten. Klicka där för att gå vidare till avbokningen.

Sedan måste du själv boka en ny tid när du är frisk igen. 

Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas att ta vaccinet efter graviditetsvecka 12. Du kan ta vaccinet tidigare om det behövs.

Det gäller till exempel om du påbörjade din vaccination innan du blev gravid eller om du har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 under graviditeten. 

Vaccination av barn och unga

Alla personer som har fyllt 12 år eller som är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Även en del barn från 5 år kan få vaccin mot covid-19. Det gäller barn som har en ökad risk att få allvarlig covid-19. 

Läs mer i texten Vaccination mot covid-19. 

Barn 12 till 15 år

Barnet kan få vaccinet från dagen hen har fyllt 12 år.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen vaccineras barn mellan 12 och 15 år främst i skolorna. Personal från hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen ger barnet sprutan.

Barnet kan också vaccinera sig på någon av Region Jämtland Härjedalens vaccinationsmottagningar. Om vaccinationen görs någon annanstans än i skolan så bör minst en vårdnadshavare följa med barnet.

Samtycke och hälsodeklaration

Barnets vårdnadshavare måste ge samtycke till vaccinationen. Det finns en samtyckesblankett att skriva under och lämna in till skolan. Om barnet ska få vaccinationen någon annanstans än i skolan så ska ni ta med samtyckesblanketten dit istället.

Vårdnadshavare måste också fylla i en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om hur barnet mår, till exempel om barnet har allergi.

Om barnet har två vårdnadshavare så måste båda vårdnadshavarna skriva under blanketterna. Om vårdnadshavare följer med till vaccinationen så räknas det som samtycke, och då behöver endast en vårdnadshavare närvara.

Ska barnet få någon annan vaccination också?

I så fall måste det gå minst sju dagar mellan den vaccinationen och vaccinationen mot covid-19. Det beror på att det ska vara möjligt att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Unga 16 till 18 år

Du som är mellan 16 och 18 kan behöva ta med en samtyckesblankett eller så görs en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika i regionerna.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen behöver du ta med dig legitimation och en ifylld samtyckesblankett.

Samtyckesblanketten ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna. Om en vårdnadshavare följer med dig till vaccinationen så räknas det som samtycke, och då behövs ingen blankett.

Om du inte har möjlighet att ta med samtyckesblankett eller vårdnadshavare så kan personalen på vaccinationsmottagningen göra en mognadsbedömning. Det gör de genom att ha ett kort samtal med dig innan de bestämmer om du ska få ta vaccinet.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan