LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den enhet som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Jämtland Härjedalen

Du som har behandlats i Jämtland Härjedalen

Du som fått vård i Region Jämtland Härjedalen kan läsa din journalinformation som gäller besök som du har gjort från och med 2018-01-15 och framåt, med undantag för från ett fåtal verksamheter (vilka det är står längre ner i texten). Du kan inte läsa journalinformation från besök som du har gjort tidigare än den femtonde januari. Om du har fått vård i annan del av landet, så kan du även läsa den journalinformation som det landstinget/regionen visar. Hur mycket information som visas varierar mellan de olika landstingen/regionerna.

Följande information visas i Jämtland Härjedalen:

 • Journalanteckningar
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Läkemedel
 • Provsvar
 • Röntgensvar

Det här kan du inte se:

 • Uppgifter som har skrivits tidigare än 15:e januari 2018
 • Uppgifter från folktandvården
 • Information som är nyare än 14 dagar - om vårdpersonalen inte har signerat/vidimerat dem.

Information från dessa verksamheter visas inte:

 • Hälsocentralernas psykosociala enheter
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Ungdomsmottagningen
 • Psykiatriska slutenvården (däremot visas läkemedel)

Signerade och osignerade anteckningar

Signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in. Det kan dröja viss tid från vårdbesöket innan vårdpersonalen skriver in journalanteckningar.

Tidigare journaluppgifter

Om du vill ha tillgång till journaluppgifter som är registrerade i din journal före 15 januari 2018, eller annan information som inte visas i journalen via nätet, kan du begära en papperskopia. Kontakta då den verksamhet där du har fått vård.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

 • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
 • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem.

Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Det saknas information i min journal

I dagsläget kan du inte läsa all din journalinformation i din journal via nätet. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet så småningom. Men tjänsten är inte helt utbyggd än.

Vilken information du kan ta del av  skiljer sig också åt mellan olika regioner och olika mottagningar.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefonnummer 0770-72 00 00 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag klockan 6-22. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Till toppen av sidan